Rapporter publicerade för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

FOU nu har tillsammans med de tre andra äldre-FoU:erna, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. Den gemensamma rapporten och FOU nu:s delrapport "Stödinsatser för äldre som har eller riskerar psykisk ohälsa" är nu klara.

Rapporter

Resultaten från arbetet kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan avseende psykisk hälsa i Stockholms län.

Läs mer här: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län