Artikel publicerad i European Journal of Person Centered Healthcare

En artikel som beskriver studien Multisjuklighet hos äldre personer har publicerats i tidskriften European Journal of Person Centered Healthcare, vol 6, nummer 3. Studien visade det var möjligt att genomföra testerna både på avdelningen och i deltagarnas hem. Nästan hälften av deltagarna (47%) klassificerades som både sköra, multisjuka och beroende i dagliga aktiviteter.

Läs artikeln här: Post-discharge follow-up assessments of frail older people in their home environment: Is it feasible?

Läs mer om studien i fråga här: Multisjuklighet

För mer information se det övergripande paraplyprojektet: Multisjuklighet och funktionsnedsättningar