Uppstart av samarbete för utveckling av dagverksamhetens innehåll

De nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (dec 2017) höjer dagverksamhet till högsta prioritet. Mer stöd för hur dagverksamheten ska utformas har efterfrågats, inte minst i relation till riktlinjerna, och vi vill därför tillsammans med personer från berörda verksamheter utforska och lyfta fram tips och idéer för goda arbetssätt.

Äldre kvinnaFotograf: Yanan Li

En uppstart har skett med en första workshop som genomfördes 14 maj. Vi testade ett för oss nytt arbetssätt där vi använde en digital anslagstavla ("padlet") för att kommunicera med alla som var intresserade av att delta, något som fungerade mycket bra.

Frågor som diskuterades var:

  • Hur skulle en vägledning för dagverksamheten kunna bli ett riktigt bra stöd?
  • Vad skulle en vägledning innehålla och hur skulle den se ut?

Vi bygger vidare på det samarbete vi haft kring dagverksamhet inom FOU nu sedan 2013. Vi samarbetar med Svenskt Demenscentrum som också startat ett arbete att ta fram en checklista för dagverksamheten. Vi har också kontakt med Socialstyrelsen som gör en kunskapsöversikt avseende dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vidare samverkar vi med nätverket för demensfrågor i Stockholms län. Tillsammans bidrar vi till att lyfta kunskap om dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Arbetet sker i samverkan med andra intresserade i länet, bland annat Norrtälje, Vaxholm, Ersta-Sköndal, Stockholms stad, Demensförbundet, och FoU Nordost. Arbetet kommer pågå under 2018.

Workshop
Nästa workshop kommer att ske den 18 juni 2018.
Läs mer och anmäl dig här: Dagverksamhet för personer med demenssjukdom - PRIO 1!, 2018-06-18

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen vid FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer: