Så hanterar vi personupgifter

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla, och vilket bland annat innebär att vi som företag har utökade skyldigheter vad gäller hur vi samlar in och lagrar personuppgifter, samtidigt som skyddet och rättigheterna för dig som besökare och/eller användare av våra tjänster har stärkts.

Man vid datorFotograf: Yanan Li

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Kort sagt kan sägas att vi inte sparar fler uppgifter om dig än nödvändigt och inte heller under en längre tid än nödvändigt, samt att du har rätt att få dina uppgifter borttagna om du så önskar.

Läs mer här: Personuppgiftshantering