Ny skrift presenterar metoder för ett bättre liv för äldre

Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening ligger bakom en ny skrift med titeln "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter", ämnad att sporra implementeringen av kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser. Målet att fler äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Sidor från skriftenNågra sidor ur skriften

I skriften presenterar tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad ett antal forskningsbaserade metoder klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Läs mer om skriften och ladda ner eller beställ den i tryckt format nedan:
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/nyheter/2018/2018/forskning-ger-nya-mojligheter-till-bra-liv-for-aldre/