Avhandling om varför ny kunskap ej integreras i praktiken

Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling "Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg. Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext" om hållbart utvecklingsarbete.

Avhandlingens framsidaAvhandlingen bygger på en kvantitativ enkätstudie som inkluderar 348 utvecklingsprojekt inom vård och omsorg och en kvalitativ flerfallstudie av fyra utvecklingsprojekt inom vård och omsorg, och är skriven vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Läs mer och ladda ner avhandlingen på Nestor FoU-centers webbplats: www.nestorfou.se/nestor_publikationer/hallbart-utvecklingsarbete-i-vard-och-omsorg/