FOU nu ställer ut på Stockholms läns demensdag

Den 21 september 2017 anordnas årets upplaga av Stockholms läns demensdag. Fokus ligger på demenssjukdomar och kognitiv svikt och den vård och omsorg som behövs. Dagen syftar till att inspirera och ge ökade kunskaper för oss som arbetar inom vård och omsorg, och vänder sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, biståndshandläggare och politiker. FOU nu kommer vara med som utställare.

För mer information se Janusinfo.se