Klinisk färdighetsträning för ssk och usk i kommunen?

Systematisk klinisk färdighetsträning är central för säker vård och omsorg. Men, hur skapas möjligheter för färdighetsträning inom kommunal verksamhet?

TräningFotograf: Yanan Li

Ett pilotprojekt planeras rörande träning av klinisk färdighet för sjuksköterskor och undersköterskor på KTC, kliniskt träningscentrum. Vilka behov av färdighetsträning finns? Vilka förutsättningar krävs för att göra det möjligt? Pilotprojektet planeras till hösten 2017.