Ny arbetsmodell kan ge äldre ökat stöd vid fallförebyggande träning i hemmet

De allra mest sköra äldre med stort vårdbehov är överrepresenterade på särskilda boenden. En följd av detta är att gruppen äldre personer som bor i eget boende med stöd av hemtjänst och vårdinsatser från primärvården ökar. Att förebygga fall kan göra stor skillnad förden äldres funktionsnivå och framtida hjälpbehov. I en ny FoU-rapport av Lina Palmlöf, Charlotte Klinga och Åsa Hedberg Rundgren presenteras en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träningförebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende.

Läs mer om rapporten och ladda ner den på FoU Nordosts hemsida. Rapporten kan också laddas ner direkt här.