Samverkan Öppna jämförelser – LSS på banan

Den 26 september 2019 hölls ett uppstartsmöte för Samverkan Öppna jämförelser – LSS. Representanter från FOU nu:s samtliga ägarkommuner deltog, och stämningen var positiv och förväntansfull. Deltog gjorde både gamla och nya bekantskaper. Redan under uppstartsmötet utbyttes många erfarenheter, och den samlade känslan var att samverkan skulle bli till stor hjälp i det kommande arbetet.

Ben i rörelse

Samverkan gällande LSS-området kommer bygga på de modeller och lärdomar som vi fått från vår process kring Öppna jämförelser – äldre, och sker i samklang med ägarkommunernas behov. Ett nytt möte är inbokat till senare under hösten.

FOU nu har arbetat med att ge stöd till kommunernas samarbete kring rapportering och analysering av resultat i de nationella öppna jämförelserna av äldreomsorg (Öppna jämförelser – äldre) sedan 2015. Sedan hösten 2019 utökas stödet till att också inkludera LSS-området.

Läs mer om FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser här: Stöd för systematiskt kvalitetsarbete – Öppna jämförelser