Maria Flink

Maria FlinkFOU nu:s förmåga att erbjuda kommunerna stöd vid införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSen) stärks.

Vem är du?

Jag heter Maria (Mia) Flink och är en socionom som tyckte att det var alldeles för roligt att plugga så efter grundutbildningen läste jag en magister i socialt arbete och därefter klev jag ombord på doktorandutbildningen på Karolinska Institutet. Utöver min tjänst på FOU nu så är jag kvar på Karolinska Institutet som kursledare för Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård.

Vad gör du på FOU nu?

Jag arbetar med Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, ofta kallad LUSen. Mer specifikt så ska jag fungera som ett stöd för samverkan mellan de aktörer som är engagerade i LUSen. Jag planerar även för att jobba med frågor kring den äldres och de anhörigas delaktighet efter införandet av LUSen.

Hur hänger detta ihop med din forskning om kontinuitet i vård och omsorg?

Min avhandling fokuserade på hur personer med långvariga sjukdomstillstånd var delaktiga i vårdövergången till och från slutenvården och om vårdövergången var personcentrerad. Det är naturligtvis nära förknippat med det arbetet med LUSen som jag gör på FOU nu. Kontinuitet är ett mångfasetterat begrepp, som bland annat kan kopplas till informationsöverföring och personliga relationer. Det är en utmaning att få till när många aktörer är inblandade och det ska bli spännande att få arbeta praktiskt med detta tillsammans med kommunerna och landstinget.