Charlotte Klinga

Charlotte KlingaFOU nu har fått en ny medarbetare som brinner för att hjälpa människor och verksamheter att utvecklas och växa, med forskarkompetens och gedigen kunskap.

Vem är du?

Mitt namn är Charlotte Klinga och jag är utbildad socionom och ny medarbetare inom FOU nu. Nyligen disputerade jag på Karolinska Institutet med en avhandling om sammanhållen vård och social omsorg.

Vad är din drivkraft?

Min drivkraft har genom åren varit viljan att lära mig mer och bättre förstå mänskliga möten; vilka hinder och möjligheter som kan uppstå i samspel mellan människor, grupper och verksamheter. Jag vill befinna mig i sammanhang där jag får möjlighet att vara del i att få människor och verksamheter att utvecklas och växa, dels genom att undersöka, analysera, utvärdera i rollen som forskare eller genom att understödja, facilitera och stärka i rollen som handläggare på FOU.

Hur hoppas du att din forskning kommer enheterna och brukarna till gagn?

Dels genom att bli inbjuden men också genom att bjuda in mig själv! Jag hoppas kunna delta i och facilitera olika utvecklingsarbeten på olika nivåer i olika verksamheter. På så sätt hoppas jag att min forskarkompetens tillsammans med min ämneskunskap i ledning, styrning och organisering av sammanhållen vård och social omsorg med särskild fokus på implementering och hållbarhet ska komma fler tillgodo. Jag ser fram emot att vara del i att förbättra vården och omsorgen för brukare och patienter genom att stärka och understödja förbättringsarbeten ute i verksamheterna.