Azita, Emma och Henrik

LUSEN-gängetEtt unikt team med erfarenhet inom slutenvård, öppenvård och kommun ger hjälp och stöd vid införandet av LUSen i nordvästra Stockholm.


Vilka är ni?

Azita – Jag är distriktssköterska och biträdande verksamhetschef på Hallonbergens Vårdcentral. Jag har arbetat inom öppenvården inom bland annat hemsjukvård i flera år och har erfarenhet i frågor som rör samverkan mellan kommun och landsting.

Emma – Jag är sjuksköterska och biträdande enhetschef på avdelning 6, Jakobsbergsgeriatriken. Jag har erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom slutenvården och har arbetat som samordnare inom geriatrik.

Henrik – Jag är beteendevetare och arbetar som vårdplanerare och biståndshandläggare på omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Jag har en lång erfarenhet av arbete inom socialtjänstens olika områden, såsom inom äldreomsorg och LSS.

Hur jobbar ni med LUSen?

Vi har bildat ett unikt team där vi försöker hjälpa till att stötta verksamheterna vid införandet av det nya arbetssättet i och med LUSENS införande.

Vilka möjligheter ser ni med era olika kompetenser och erfarenheter i LUSen-arbetet?

Vi bidrar med tre olika perspektiv utifrån våra olika kompetenser och arbetserfarenheter inom slutenvården, öppenvården och kommunen där vi representerar de olika aktörerna som ska samverka i enlighet med LUSen. När våra yrkeserfarenheter möts genereras kunskap som är viktig i arbetet med att stödja implementeringen.

För mer information om vad LUSen är, på Vardgivarguiden.se

Läs mer om FOU nu:s arbete med LUSen här: Workshop sparkade igång LUSen-samarbete i nordvästra Stockholm