Susanna Hilton Sand

Susanna Hilton SandSom AKA på en geriatrisk enhet är du ofta ensam eller med någon/ några få kollegor, och då är det ett bra stöd att få en närmare kontakt med andra som arbetar med samma frågor.

Vem är du?

Jag heter Susanna Hilton Sand och arbetar som samordnare för AKA-plattformen på FOU nu. Jag har tidigare arbetat som AKA på Stockholmsgeriatriken, där jag fortfarande arbetar kliniskt som logoped på deltid.

Vad är AKA-plattformen och vilken roll tar du där?

AKA-plattformen är ett stöd för AKA (adjungerade kliniska adjunkter) och chefer inom geriatrik i Stockholms län. Inom plattformen har vi ett nätverk där AKA och representanter från lärosäten i Stockholms län träffas och diskuterar aktuella frågor inom pedagogik och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Som AKA på en geriatrisk enhet är du ofta ensam eller med någon/några få kollegor, och då är det ett bra stöd att få en närmare kontakt med andra som arbetar med samma frågor. I framtiden kommer fler studenter att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom geriatriken, och då behövs stöd bland annat i form av strukturer och nätverk för att kunna ge de här studenterna en kvalitativ utbildning, och då känns det extra kul att vi inom geriatrik kommit en bra bit på vägen.

AKA-plattformen har funnits sedan 2014 och jag kliver nu på vid sidan av Christina Sundman som drivit projektet sedan start. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med en interprofessionell synvinkel.

Vad händer i AKA-plattformen härnäst?

Vi har under hösten haft en dialog med ASIH, och hoppas till våren kunna inkludera även de AKA/studentsamordnare som verkar där i nätverket. Målet är att vi ska kunna samarbeta med studentfrågor genom hela vårdkedjan som är kopplad till vården av äldre.