Annika Trumstedt

Annika TrumstedtAtt återvända hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende kan vara en källa till oro och otrygghet; Järfälla kommuns projekt Trygg hemgång är utformat för att minska denna oro och öka känslan av trygghet.

Vem är du?

Jag heter Annika Trumstedt och är enhetschef för hemstöd i Järfälla kommun och jag arbetar även med projektstöd till bland annat projektet Trygg hemgång. Min grundprofession är sjuksköterska, men jag har inte arbetat som det på många år nu. Jag har bland annat läst ledarskap, anhörigstöd samt folkhälsa för äldre. Mycket av mitt arbete genom åren har fokuserat på anhörigstöd, förebyggande verksamhet och att arbeta med frågor som rör samverkan med den ideella sektorn.

Vad är Trygg hemgång?

Trygg hemgång är en biståndsbedömd insats som drivs som ett projekt under 2017. Man kan ansöka om Trygg hemgång när den äldre eller anhöriga känner en omfattande oro för/vid hemgång från sjukhus eller korttidsboende. Målet är att minska oro och öka känslan av trygghet vid hemgång från sjukhus. Vi vill även undvika att man ”fastnar” på korttidsboende på grund av att man är rädd för att gå hem.

När man får beviljat Trygg hemgång får man stöd av ett specialteam som består av fem undersköterskor med lång erfarenhet av hemtjänst och omvårdnad. Någon från teamet möter upp redan innan hemgång och påbörjar planeringen. Man blir även erbjuden kontakt med kommunens anhörigstöd i ett tidigt skede. Teamet undersöker och ringar in behov för att skapa trygghet utifrån individens förutsättningar. Teamet arbetar dag och kvällstid, måndag till fredag. Övrig tid är det ordinarie hemtjänst som arbetar. Hjälpen ges under en begränsad tid, upp till två veckor.

Teamet är med vid uppföljning tillsammans med handläggare och bidrar med viktigt underlag till ny bedömning. En viktig del i arbetet för teamet är att vara lite ”spindel i nätet” under de första dagarna hemma och att slussa över personen till den ordinarie hemtjänsten.

Hur ser projektet/ert arbete ut just nu?

Nu har vi haft en tid att testköra projektet, och i juni kommer vi ha en ”kicka off” genom att tillsammans med FOU nu ha en workshop med deltagare från alla verksamheter som är berörda av projektet. Det blir en lärande utvärdering. Planen är att ha två liknande utvärderingar tillsammans med FOU nu under hösten. Vi har också fått klartecken för att projektet kommer att fortsätta även under 2018, för att sedan utvärderas i slutet av 2018.