Ylva Kjell

Ylva KjellSollentuna blickar framåt och är i färd med att bestämma vad de vill att kommunens öppna, förebyggande verksamheter skall kunna erbjuda. Ylva Kjell leder kommunens arbete, och lyfter vikten av nätverkande och att lära av varandra.

Vem är du?

Ylva Kjell, kvalitetsstrateg i Sollentuna kommun, med speciellt ansvar för SÄBO samt kommunens dagverksamhet och förebyggande verksamhet. Mitt uppdrag är att planera och genomföra uppföljningar liksom att sammanställa och analysera externa uppföljningar, och utifrån det ta fram förslag till beslut och prioriteringar för att erbjuda bästa möjliga äldreomsorg till Sollentunaborna.

Varför behövs de förebyggande verksamheterna?

Vårt kommunala uppdrag är att ge möjlighet till aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Detta kan uttryckas exempelvis med de så kallade fyra hörnstenarna för ett hälsosamt åldrande: fysisk aktivitet, kost, social gemenskap och delaktighet. De flesta personer klarar detta alldeles ypperligt själva, men när man inte längre kan hitta sin naturliga plats, på grund av exempelvis funktionsnedsättning, kan det vara läge för kommunen att stiga in och stötta upp med till exempel seniorträffar.

Vilka behov har ni i Sollentuna?

Vi har precis sagt upp avtalet med det bolag som driver vår förebyggande verksamhet. Avtalet kommer att förnyas, men exakt hur det skall utformas och hur vår kravspecifikation kommer se ut är inte klart. Vi har precis börjat titta på vad det är vi vill ha.

Vad har vi gjort? Vad har fungerat bra och mindre bra? Vad lägger andra och vad har de fått ut av det?

Vad tror du om FOU nu:s nystartade nätverk kring öppna, förebyggande verksamheter för äldre personer?

Jag är väldigt glad att FOU nu dragit igång en samverkan på det här området, och jag hoppas och tror det här samarbetet kan ge oss en "snålskjuts" på vägen.

Det finns en stor vilja att hjälpa andra, men olika kommuner har nått olika långt i sitt förebyggande arbete och det finns en stor spridning i vilka strukturer som byggts upp och hur verksamheterna är utformade. Jag tror att vi har väldigt mycket att lära av varandra och ser att ett nätverk kan ge många möjligheter för att forma bästa möjliga verksamhet framåt.