Christina Sundman

Christina SundmanInförandet av en plattform för AKor inom de geriatriska klinikerna i Stockholms län kan stödja dem i deras roll och därmed stimulera den akademiska miljön.


Vem är du?

Christina Sundman – projektledare på FOU nu och samordnare för Adjungerade kliniska adjunkter (AKA) inom geriatrisk hälso- och sjukvård i Stockholms län. Jag är också doktorand vid KI/SÖS.

Vad är AKA och vad är målsättningen med en samordning av AKor inom geriatriken?

Med AKA avses en person som är anställd i vården och som har en adjungering (koppling) till ett lärosäte. Uppdraget som AKA inkluderar att stödja handledare och studenter i verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Målsättningen med att inrätta en organisation för AKA-funktionen är att tydliggöra utbildningsuppdraget inom geriatrisk vård i Stockholms län, samt att utveckla VIL och stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatrisk vård i Stockholms län. Målet är vidare att genom en god klinisk utbildningsmiljö kunna öka andelen studenter inom geriatrisk hälso- och sjukvård.

Vilka är med och vad ska satsning leda till?

I uppdraget ingår att erbjuda de geriatriska klinikerna i länet ett verksamhetsnära stöd och möjlighet att nyetablera fler AKor, samt att möjliggöra ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte genom en nätverksstruktur. Därtill stimulera den akademiska miljön för studenterna genom samverkan mellan högskolor/universitet och de geriatriska klinikerna i Stockholms län och utveckla VIL i linje med intentionerna i Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.

På vems uppdrag samordnars AKor?

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har av Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) fått i uppdrag att bilda en plattform för AKor inom de geriatriska klinikerna i Stockholms län. Uppdraget har sedan förlagts till FOU nu.

Vad händer härnäst?

Den 24/2 har vi vårt första nätverksmöte med "en heldag för AKor inom geriatrisk verksamhet inom Stockholms län". Dagen kommer att erbjuda möjlighet att arbeta med gemensamma frågor som rör VIL i samverkan med länets universitet och högskolor.

För mer information se AKA-projektets huvudsida: Etablering, styrning och organisering av AKA i utbildningsuppdraget inom geriatrik i Stockholms läns landsting