Elisabeth Lauritzen

Elisabeth LauritzenHur går vi vidare efter skriften ”Självständighetens labyrint" om självständighet för personer med funktionsnedsättningar?

Vem är du?

Jag heter Elisabeth Lauritzen och är beteendevetare som arbetat i många år med processledning och utvecklingsprojekt framförallt inom socialtjänst och med samverkan kring personer med behov av stöd från flera aktörer. I vår har jag arbetat 4 år på FOU nu. Ett av mina uppdrag är att designa och stödja den utvecklingsprocess som skriften ”Självständighetens labyrint" vill bidra till.

Skriften som tagits fram i en process med kommunerna och deras verksamheter är nu klar. Vad är nästa steg?

Ja, vi hade ett seminarium 1 december då både skriften och resultat från höstens fördjupningsgrupper presenterades. Alltså både röster från personer som har funktionsnedsättning och personal från olika delar av de kommunala organisationerna. På seminariet kom deltagarna själva fram till en rad förslag om utveckling. Av dessa prioriterade deltagarna fem områden. Vi kommer nu titta på dessa förslag tillsammans med kommunernas kontaktpersoner för att se hur vi tillsammans kan stödja utvecklingen inom dessa områden. Ett förslag vet vi redan nu att vi kommer att delta i; det handlar om att göra en pilotstudie av hur skriften kan användas som material i studiecirklar i verksamheterna. Det händer mycket i verksamheterna och de vill verkligen göra mycket för att öka människors självständighet.

Vi kommer också vilja vara en samlingspunkt för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Vad som bör göras i respektive verksamhet beror på var de befinner sig, deras kontext och vad de vill göra. Hur vi lägger upp processen måste ta hänsyn till detta för att få effekt.

Vad ser du mest fram emot nu?

Jag hoppas mest på att vi kan stödja den otroliga entusiasm och utvecklingsvilja som vi mött. Så att det blir resultat som kommer längre än vad varje verksamhet klarar själv. Processen har hittills verkligen visat att det är när olika aktörer möts som man kan göra verklig skillnad.