Fredrik Sandlund

Fredrik SandlundPKC är en nystartad landstings- och kommunägd verksamhet vars mål är att genom information och utbildning om aktuell forskning utveckla och driva palliativa frågor. Vi har intervjuat Fredrik Sandlund, tf. chef, om hans syn på verksamheten och vad de hoppas uppnå.

Vem är du och vad är PKC?

Jag heter Fredrik Sandlund och är tillförordnad chef för Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län, PKC. Min grundprofession är sjuksköterska, jag har sedan vidareutbildat mig inom ledarskap och är sedan ca 7 år verksamhetschef för ASIH Stockholm Södra. PKC har som uppdrag att sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete så att forskningsresultat bättre kan omsättas till praktik. Vi vill också genom PKC informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor, utifrån de behov som finns i verksamheterna. Kort sagt, vi vill öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar personer med palliativa vårdbehov.

Vem kan vara med i PKC?

PKC samfinansieras av Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län. Av kommunerna i Stockholm så har hittills 8 kommuner tagit beslut om att gå med i PKC. Dessa kommuner är Danderyd, Ekerö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Solna och Vaxholm. Vi hoppas och tror att fler kommuner ansluter inom kort. Jag uppmanar de kommuner som ännu inte är med att ta kontakt med PKC.

Vad hoppas du att PKC skall betyda för patienter och brukare?

Vår målsättning att våra utbildningar motsvarar de behov som finns i Stockholms län, samt att de genomförs på ett sätt som fungerar för verksamheten och medarbetarna. Vi vill medverka till att skapa verklig förändring för patienter och brukare så att den palliativa vård som redan bedrivs blir ännu bättre. Allt vårt arbete inom PKC ska fokusera på att det vi gör gagnar patienter, brukare och dess närstående.