Amira Akhavan

Amira AkhavanBPSD är mer än bara ett register – det är ett verktyg för att bättre kunna förstå och jobba med personer med demenssjukdom.

Vem är du?

Amira Akhavan, demenskoordinator i Solna. I botten sjuksköterska med inriktning på gerontologi och geriatrik.

Vilken är din erfarenhet av kvalitetsregister?

Jag har både arbetat med BPSD-registret och med SveDem, men det är BPSD som jag har mest erfarenhet av. Demens-teamet jag är en del av gick en utbildning i mars 2012, och jag såg direkt nyttan.

Vad är dina erfarenheter av BPSD?

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) kan hjälpa en bättre förstå människor med problem såsom oro, ångest, vanföreställningar, aggressivitet, sömnrubbningar, ätstörningar och så vidare. Registret hjälper oss att åstadkomma väldigt mycket, som att hitta utlösande faktorer bakom olika slags problematik, och kunna skapa bemötandeplaner. Det är en otrolig hjälp för att kunna ta hand om människor, inte minst de som bor hemma. Det är ett personcentrerat förhållningssätt.

Jag får ofta samtal från enheter som har problem exempelvis med någon äldre person som är aggressiv och våldsam. Jag åker då ut till enheten, samtalar med kontaktpersonen där och ringer upp sjuksköterska/distriktssköterskan. Detta är förvisso något som kan ta en del tid i anspråk, men det är det värt i eftersom vi då kan göra en kartläggning och lägga upp en bemötandeplan; i den letar vi fram den utlösande faktorn bakom beteendet och resonerar oss fram till hur patienten bättre kan bemötas. Målet är ju att öka välbefinnandet för den äldre. Problemet ligger ofta på det somatiska planet – med smärta någonstans i kroppen – som man inte kan eller förmår kommunicera till omgivningen och som därför tar sig uttryck i exempelvis besatthet, rastlöshet, frustration och våld. Det är inte "problemet" som är problemet – problemet är det som ligger bakom.

Det är inte "problemet" som är problemet – problemet är det som ligger bakom.

BPSD-registret är ett otroligt hjälpmedel, och det är det som kommer rädda oss när antalet äldre nu ökar – ett antal som till stor del kommer behöva vårdas i hemmet då boendena inte kommer räcka till. Kontaktpersonen kanske vet hur man skall bemöta de äldre, men det är ju inte säkert att kvälls-, natt-, och larmpersonal vet det. Här kan bemötandeplanen vara till stor hjälp.

Registret är som en verktygslåda – det är inte bara ett register utan det ger en fullt med praktiska verktyg! Demens drabbar hjärnan som är vårt mest komplexa organ, och när kommunikationsförmågan drabbas kan situationen bli extra problematisk. Med registrets hjälp kan man plocka bort det oväsentliga och hitta själva orsaken till beteendeproblematiken. Det är ett detektivarbete.

Hur har kontakterna med BPSD-registret fungerat?

Mycket bra! De är så lätta att tala med! De är som kompisar.

Har du några råd till oss och till de enheter som funderar på nyttan med register?

Jag kan definitivt säga att BPSD är ett kanonverktyg. 275 av 290 kommuner är med, det är bara i storstadsregionerna som det brister. Jag tror det vore bra om fler tog verktygen på allvar. BPSD har hjälpt många och det blir mycket lugnare för personer med demensproblematik. Bort med medicin – in med mer musik, massage, personanpassat bemötande och andra åtgärder. Det kan på sikt bespara både tid och resurser för vården och öka välbefinnandet för den äldre. Det är en win-win situation!