Azita Mohammadzadeh Naghash

Azita Mohammadzadeh NaghashDen studentledda mottagningen innebär ett stort steg för den nya generationen vårdpersonal.

Vem är du?

Azita Mohammadzadeh Naghash. Distriktssköterska, AKA och projektledare för den studentledda mottagning som startar på Jakobsberg Akademiska vårdcentral nu under hösten. Förhoppningen är att projektet och mottagningarna skall bli en permanent del av AVC Jakobsberg.

Vad innebär en studentledd mottagning?

Att studenter – blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – i slutskedet av sin utbildning får genomföra patientundersökningar på egen hand, med stöd av en handledare.

Hur kommer patienten att märka av det?

När patienten kommer till sitt inplanerade besök på vårdcentralen får han eller hon frågan om han eller hon är intresserad av att få en studentledd undersökning; Om svaret är ja genomför en eller flera studenter undersökningen gemensamt, under överinseende av sin handledare. Undersökningen kommer hålla samma höga kvalitet som vanligt, men kan eventuellt ta lite längre tid.

Om patienten däremot inte vill delta genomför handledaren istället besöket helt på egen hand, precis som vilket besök som helst.

Hur viktigt är detta för studenterna?

Det är mycket viktigt för studenterna, både för att de skall kunna vänja sig vid sin yrkesroll och få testa sina nya, teoretiskt kunskaper i praktiken, men också för att de får in inblick i hur det är att arbeta i team med kollegor och andra yrkesgrupper.

Vad innebär den studentledda mottagningen för AVC?

Inom de Akademiska Vårdcentralerna (AVC) sker klinisk utbildning för grund- och specialiststudenter, och interprofessionellt lärande och team-arbete eftersträvas i samtliga moment. Det är ett av våra grundläggande mål, och en nödvändighet för att framtidens hälso- och sjukvård – med sin nätverksbaserade vård – skall fungera. Den studentledda mottagningen kommer träna studenterna i att arbeta tillsammans, och det kommer innebära mycket för den nya generationen vårdpersonal.