Gun-Britt Pahsell

Gun-Britt PahsellEn interaktiv webbutbildning har stora fördelar mot tryckt material.

Vem är du?

Gun-Britt Pahsell, anställd vid Arhem äldreboende i Märsta i Sigtuna kommun. Arhem är ett särskilt boende för personer med demensdiagnos.

Vad anser du generellt om webbutbildningen?

Jag tycker den är en mycket bra idé! Demensvård är ett viktigt ämne, som det är bra att personalen lär sig mer om. Det är ju något som främjar hela vården. Och en fördel med webbutbildningen är att den mynnar ut i ett intyg som kan skrivas ut och visas upp för enhetschefen som bevis på att man gått den. Det gör utbildningen konkret, till en utmaning. Den kan därmed fungera både kompetens- och lönehöjande.

Har ni tillgång till datorer på er arbetsplats?

Ja. Alla enheter har antingen datorer på själva enheterna, eller har tillgång till ett datarum, som vi ju redan idag använder för exempelvis dokumentation. Att gå utbildningen kommer inte bli något problem rent praktiskt.

Kan du nämna några fördelar och nackdelar med webbutbildningen gentemot ett tryckt material?

En stor fördel med en webbutbildning framför ett tryckt utbildningsmaterial är att den leder till ett konkret intyg. Enhetschefen Maud kommer uppmuntra oss att gå utbildningen, och kommer också kunna ställa krav på att vi verkligen går den. En bok kanske man bara bläddrar i lite och sen hamnar den i bokhyllan och glöms bort, men här får man mer ett krav på sig, i och med att utbildningen leder till ett intyg på att man faktiskt gått den. Det är sporrande.

Hur upplever du upplägget i webbutbildningen, att ni som vårdpersonal har möjlighet att vara delaktiga?

Jag tycker den fungerar bra, och att vi kunnat föra fram synpunkter och åsikter om dess utformning och innehåll. Jag hade exempelvis synpunkter på ordval och på några praktiska delar, och jag känner att mina synpunkter togs på allvar.