Sandra Holtmo

Sandra HoltmoVideokonferenser är framtiden, och en stor möjlighet för primärvården och för patienten.

Vem är du?

Sandra Holtmo, 39, distriktssköterska vid AVC Jakobsberg sedan drygt fem år tillbaka. Som distriktssjuksköterska har jag hand om mycket hemsjukvård och hembesök; lägger om sår, har hand om mediciner, sondmatar och så. Jag arbetar också som AKA (adjungerade klinisk adjunkt) vid AVC Jakobsberg två dagar i veckan.

Vad är dit mål?

Dels att göra ett så bra jobb som möjligt som AKA - att ta emot och hjälpa studenter, och hjälpa dem in i yrket på bästa sätt. Samt naturligtvis att få de patienter jag möter i hemsjukvården att må så bra som möjligt; känna sig trygga och få en bra vård. De flesta hembesöken sker hos äldre, som är för gamla och sjuka för att ta sig till vårdcentralen, och många har ju dessutom demensproblematik.

Berätta om ditt arbete på AVC Jakobsberg

Som AKA vid AVC gör jag upp scheman och förbereder för att ta emot studenter, genomför studentaktiviteter och arbetar med att utveckla AVC-konceptet. Jag ordnar hem- och mottagningsbesök, samt håller case-seminarier med olika studentkategorier, för att studenterna skall få träffa och lära av varandra och lära sig mer om sin yrkesroll.

Hur har du arbetat med samordnad vårdplanering via video?

Samordnad vårdplanering innebär en överlämning av en patient som erhållit vård till kommun och primärvård. Jag har varit med på inledande samtal i arbetet för att kunna genomföra dessa möten på distans med hjälp av videokonferensteknik. FOU nu är projektledare och håller i hela projektet. Jag har bidragit med primärvårdens synpunkter och önskemål.

Primärvården har tidigare inte deltagit i den samordnade vårdplaneringen, helt enkelt på grund av tidsbrist. Som det är nu så har i princip geriatriken och biståndsbedömarna själva skött det hela.

Videokonferenser känns verkligen som framtiden, och som en stor möjlighet! På vårdcentralen har vi redan en del av den utrustning som behövs för att kunna delta i videokonferenser, och om jag inte misstar mig så är ytterligare inköp precis på gång. Jag tror absolut att videokonferenser är ett jättebra sätt att arbeta på. Det kanske inte passar för alla patienter, då vissa kanske behöver ett mer personligt möte, men för många tror jag det skulle passa utmärkt.

Tror du att möjligheten till video/distanssamtal kan öka primärvårdens möjligheter att delta i den samordnade vårdplaneringen?

Ja, vårdplanering via video skulle innebära en jättestor fördel för primärvården, och våra möjligheter att delta skulle definitivt förbättras. Det stora problemet med vårdplaneringen är ju just tidsåtgången, men med videokonferenser finns ju till exempel möjligheten att delta under bara en del av samtalet; Ett helt vårdplaneringssamtal kanske tar en timme eller så, men vi kanske bara behöver delta under en liten del av denna. Att den möjligheten finns är väldigt bra.

Finns det något ytterligare man kan göra för att förbättra den gemensamma vårdplaneringen?

Något som skulle vara jättebra för oss vore om man kunde arbeta fram ett standardformulär av punkter och frågor vi kan ställa till patienten under samtalet. Traditionellt har kommunikationen mellan olika parter inte alltid fungerat så bra: Vi kan till exempel ha blivit ombedda att besöka en patient, men när vi väl kommer dit så är patienten helt ovetande och undrar vilka vi är. Detta är en väldigt viktig trygghetsfråga, att inte äldre patienter skall behöva öppna sin dörr för personer de inte har en aning om vem det är. Att få kunna se och tala med patienten via videokonferens, och exempelvis kunna fråga honom/henne "Är det okej om jag kommer och hälsar på dig i morgon och hjälper dig med X?", det vore väldigt bra. Att kunna se varandra, och för patienten att kunna känna igen oss, skulle öka känslan av trygghet och säkerhet.