Olof Ryderberg

ikonBryta med gamla tankesätt och utveckla äldreomsorgen långsiktigt!

 Vem är du?

Jag är entreprenör, VD och huvudägare till Temabo AB. Vi driver 12 vård- och omsorgsboenden i Falun, Stockholms län och Skåne.

Hur ser du på utvecklingen av dina verksamheter och äldreomsorgen i stort?

Vi vill bryta med gamla tankesätt och utveckla äldreomsorgen långsiktigt så att den äldre människan inte bara står i centrum utan själv styr sin vård och omsorg och får leva hela livet. Det finns möjligheter om man gör det under rätt förutsättningar. Grundläggande är en gemensam syn på den äldre personen och värdegrunden inom verksamheten. Det handlar om att se resurser och kompetens, snarare än sjukdom och tillkortakommanden. Vårt synsätt är centralt vid rekrytering av nya medarbetare.

Vad krävs för att åstadkomma förändring?

Ett långsiktigt engagemang och uthållighet från ägare och medarbetare är en förutsättning. Det är viktigt med en hög investeringstakt, rätt kompetens hos ledare och kompetensutveckling hos medarbetare. Den satsningen kommer bara att öka med tiden. Det är avgörande att investera i att integrera forskning och utveckling på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet och samtidigt ta tillvara på den kunskap som finns. Det är helt nödvändigt för att åstadkomma en verklig förändring.

Förändring skapas också genom att tillföra annan kompetens till verksamheterna, nya roller i verksamheterna. De stödjer och stimulerar utvecklingen. Vi testar bland annat att anställa en doktorand på ett boende och bygger ett kompetenscentrum i verksamheten runt doktoranden. Det är en satsning på flera år som vi tror har stor potential både stärka den boendes livskvalitet men även attraktionskraft hos äldreomsorgen.

Hur samarbetar ni med FOU nu?

Vi samarbetar bland annat genom processen Utbildningsäldreboende. Tillsammans med lärosäten vill vi driva kompetensutveckling och integrera lärandemiljöer i verksamheten för att främja kvalitetsutvecklingen inom vård och omsorg om äldre.