Ninni Åkesson

ikonJag tror att vi kan lära oss att göra rätt saker för rätt person

Vem är du?

Jag heter Ninni Åkesson, är sjukgymnast och har jobbat på Rehab Nordväst sedan 1996. På Rehab Nordväst jobbar jag med hemrehabilitering och mottagningsarbete, där vi tar emot patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.

Berätta om det forskningsprojekt som pågår

Jag medverkar i ett forskningsprojekt tillsammans med Elisabeth Rydwik på FOU nu. Vi undersöker effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet hos nya äldre brukare av rollatorer. Detta är ett projekt där vi skall undersöka och följa 120 personer under två års tid.

Vad betyder samarbete med FOU nu?

Samarbetet med FOU nu har betydelse för vår mottagning på så sätt att vi jobbar med att ifrågasätta våra behandlingsmetoder och försöker jobba enligt vetenskapliga rön. Vi har fler diskussioner om vad som det finns evidens för.

Vilken nytta kan forskningsresultatet ge och för vem?

Jag tror att vi kan lära oss att göra rätt saker för rätt person. På detta sätt får våra patienter den bästa vården utifrån det kunskapsläge som finns just nu. Vi håller oss uppdaterade på de senaste rönen vad gäller olika behandlingsmetoders effekter. Förhoppningsvis vidgas våra vyer och nya idéer sprids.