Reportage

Elisabeth Lauritzen

Elisabeth LauritzenFOU nu-medarbetare bistår Socialstyrelsen i uppdraget att ta fram en nationell vägledning för dagverksamheter för personer med demenssjukdom.

Maria Flink

Maria FlinkFOU nu:s förmåga att erbjuda kommunerna stöd vid införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSen) stärks.

Charlotte Klinga

Charlotte KlingaFOU nu har fått en ny medarbetare som brinner för att hjälpa människor och verksamheter att utvecklas och växa, med forskarkompetens och gedigen kunskap.

Azita, Emma och Henrik

LUSEN-gängetEtt unikt team med erfarenhet inom slutenvård, öppenvård och kommun ger hjälp och stöd vid införandet av LUSen i nordvästra Stockholm.

Susanna Hilton Sand

Susanna Hilton SandSom AKA på en geriatrisk enhet är du ofta ensam eller med någon/ några få kollegor, och då är det ett bra stöd att få en närmare kontakt med andra som arbetar med samma frågor.

Annika Trumstedt

Annika TrumstedtAtt återvända hem efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende kan vara en källa till oro och otrygghet; Järfälla kommuns projekt Trygg hemgång är utformat för att minska denna oro och öka känslan av trygghet.

Maria Rothlin

Maria RothlinUtvecklingen av trygga och effektiva vårdövergångar är en helt nödvändig del av vården och ett högprioriterat område som också innebär stora utmaningar och ställer krav på nytänkande inom alla vårdgrenar.

Mahnaz Mojtaba

Mahnaz MojtabaFinns det ett samband mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador hos geriatriska patienter? Mahnaz Mojtabas masteruppsats ger svar.

Soltorps äldreboende om BPSD

Soltorps äldreboendeSoltorps äldreboende i Sollentuna har infört BPSD-registret i sitt arbete. De delar här med sig av hur de systematiskt gick till väga för att lyckas med införandet, och vilka fördelar arbetssättet medfört för dem.

Ylva Kjell

Ylva KjellSollentuna blickar framåt och är i färd med att bestämma vad de vill att kommunens öppna, förebyggande verksamheter skall kunna erbjuda. Ylva Kjell leder kommunens arbete, och lyfter vikten av nätverkande och att lära av varandra.

Christina Sundman

Christina SundmanInförandet av en plattform för AKor inom de geriatriska klinikerna i Stockholms län kan stödja dem i deras roll och därmed stimulera den akademiska miljön.

Elisabeth Lauritzen

Elisabeth LauritzenHur går vi vidare efter skriften ”Självständighetens labyrint" om självständighet för personer med funktionsnedsättningar?

Mirjam Brocknäs

Mirjam BrocknäsAtt bli diagnostiserad med demens kan vara en chock både för de drabbade och för deras anhöriga, och diagnosen i sig är förknippad med skam. Att vara aktiv i exempelvis konst- och samtalsgrupper kan fördröja sjukdomsförloppet och vara mycket positiva för de drabbade och för kommunen i stort.

Fredrik Sandlund

Fredrik SandlundPKC är en nystartad landstings- och kommunägd verksamhet vars mål är att genom information och utbildning om aktuell forskning utveckla och driva palliativa frågor. Vi har intervjuat Fredrik Sandlund, tf. chef, om hans syn på verksamheten och vad de hoppas uppnå.

Amira Akhavan

Amira AkhavanBPSD är mer än bara ett register – det är ett verktyg för att bättre kunna förstå och jobba med personer med demenssjukdom.

Azita Mohammadzadeh Naghash

Azita Mohammadzadeh NaghashDen studentledda mottagningen innebär ett stort steg för den nya generationen vårdpersonal.

Gun-Britt Pahsell

Gun-Britt PahsellEn interaktiv webbutbildning har stora fördelar mot tryckt material.

Sandra Holtmo

Sandra HoltmoVideokonferenser är framtiden, och en stor möjlighet för primärvården och för patienten.

Emil Erdtman

ikonMitt arbete här och på Handi­­kappför­bunden befruktar varandra — mina konkreta kunskaper om vardagen för människor med funktionsned­sättning och FOU nu:s forskningsmetodik går hand i hand.

Olof Ryderberg

ikonBryta med gamla tankesätt och utveckla äldreomsorgen långsiktigt!