Kalendarium

Berzelius symposium: Personalized Geriatric Medicine, 140820-140822

Svenska LäkaresällskapetSvenska Läkaresällskapet anordnar ett Berzeliussymposium i Stockholm den 20-22 augusti, på temat Personlig geriatrisk medicin. Berzeliussymposierna är internationella, vetenskapliga konferenser som tar upp aktuella medicinska frågor.

På den tre dagar långa konferensen kommer man kunna lyssna på världsledande geriatriska forskare från Japan, USA, Storbritannien, Spanien, Finland och Norge. Information från forskningens absoluta framkant och intressanta diskussioner utlovas!

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets hemsida.

Seminarium om Rätt stöd till arbete, 14-06-02

Välkommen till ett seminarium om det funktionsnedsättnings-relaterade projektet Rätt stöd till arbete, den 2 juni kl 12.00 – 15.00 på FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus.

Äldreomsorg i omvandling – konsekvenser för de äldre, deras anhöriga och personalen, 2014-03-18

Välkommen till den 15:e forskardagen om äldre och äldreomsorg, i år med temat Äldreomsorg i omvandling – konsekvenser för de äldre, deras anhöriga och personalen

Tid och plats: Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 13.00 – 16.00, Aula Svea, Sveavägen 160 (vid Sveaplan), Stockholm

Age Well - Challenges for Individuals and Society, 2014-05-25 — 2014-05-28

Planera för 22 Nordic Congress of Gerontology som äger rum i Göteborg 25-28 maj 2014.

Spridningsseminarium Demensprojekt, 2013-09-30

Den 30 september 2013 genomförs en spridningskonferens utifrån de olika demensprojekten inom vårt område. Konferensen ska ge information om alla delprojektens resultat och inspirera till fortsatt deltagande och implementering.

Stockholms läns demensdag, 2013-09-12

Stockholms läns demensdag

– Primärvården och personen med demenssjukdom

Datum: Torsdagen den 12 september 2013 kl. 08.00-16.30
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, T-bana Hötorget
Målgrupp: Personal från primärvård, geriatrik och kommun
Politiker

Läs mer här!

Hur skapar vi attraktiva trygghetsbostäder och vilka är aktörerna? 2013-06-05

VINNOVA, Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och SKL inbjuder till en dag om framåtsyftande frågeställningar, inspiration och utbyte av erfarenheter kring trygghetsbostäder för äldre personer.

Onsdagen den 5 juni 2013 kl 10.00-ca15.30 
Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45 i Stockholm

Läs mer här!

Profildag Solna stad

2013-04-18

Solna stads bjuder in till en profildag för för inspiration och kunskapsutbyte där Solnas profilboenden delar med sig av sina erfarenheter.

18 april kl 09.00-16.30
Kommunfullmäktigesalen, Solna stadshus

Läs mer här eller gå in via länken
www.solna.se/profildag

Lung & KOL-dagen på Jakobsbergs Akademiska vårdcentral 2013-04-17

Välkommen till Lung & KOL-dagen på Jakobsbergs Akademiska vårdcentral i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och GlaxoSmithKline.

Välkommen att testa Din lungfunktion och träffa KOL-teamet för att diskutera rökavvänjning, träning och mat samt få information av Hjärt- och lungsjukas förening i Järfälla.

När: 17 april 2013
Lungfunktionsundersökning (spirometri) kl 9-16
KOL-teamet kl 11-15
Var: Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Läs mer här!

Nationella Geriatriska Forskarforum

2013-02-08

Svensk Geriatrisk Förening bjuder in till 5:e Nationella Geriatriska Forskarforum den 8 februari 2013.

Dagen syftar till att stärka den geriatriska forskningen i Sverige.

Forskarforum riktar sig till alla med intresse att utveckla geriatrisk forskning, doktorander och akademiska företrädare inom det geriatriska området.

Läs mer här!

Försvar av intressant doktorsavhandling

2013-01-31

FOU nu:s medarbetare Veronica Vicente, Karolinska institutet, försvara avhandlingen

"The Use of a Prehospital Decision System in the Emergency Medical Services – The acute emergency chain for geriatric patients"

den 31 januari 2013, kl 10.00, Aulan, plan 6, hiss C, Södersjukhuset.

Välkomna!

Läs mer här!

Forskarseminarium - Kunskapsutveckling och utveckling av praktiken kan ske samtidigt!

2013-01-25

FOU nu och Jakobsbergs Akademiska vårdcentral bjuder in till ett seminarium och en diskussion om hur vi genom aktionsforskning skapar kunskap tillsammans och uppnår både verksamhetsutveckling och kunskapsutveckling inom forskning.

25 januari 2013, kl. 10.00-15.00
Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Läs mer här!

Inte super väl mormor?

2012-11-12

FOU nu och FoU Nordväst bjuder in till ett seminarium om om bemötande av äldre personer med missbruksproblem.

Äldre och missbruk

2012-11-12

Förmiddagen den 12 november hålls en workshop med temat äldre personer och missbruk.

Etisk kompetens för säkrare vård

2012-10-19

Intressant avhandling på Stockholms universitet om Etisk kompetens för säkrare vård.

Interprofessionellt lärande – vad är det?

2012-10-02 2012-10-09

Inom alla vårdutbildningar idag (sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, mfl) ingår det idag att studenterna ska träna i interprofessionellt lärande under sin verksamhetsförlagda utbildning. Vad innebär detta för oss som handledare?

Invigning Kliniskt träningscenter

2012-09-27

Kliniskt träningscenter (KTC) på Jakobsbergs sjukhus öppnar sina dörrar för studenter och personal!
Öppet hus den 27/9 kl 13-15, plan 2
(Närakutens gamla lokal)

Teamträning med patientsimulator ger möjligheter att genom simulering av realistiska scenarier utmana och testa kliniska kunskaper, förmåga att samarbeta och fatta beslut. Om du känner dig osäker i ett moment, kom och testa, du har nu möjlighet att praktiskt träna dina kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt.

Läs mer här!

Psykisk ohälsa hos äldre personer, ledarskap i förändring

2012-06-01

Vi hälsar dig välkommen till ett heldagseminarium och dialog om psykisk ohälsa hos äldre personer samt ledarskap i förändring den 1 juni 2012.

Din roll som chef är central för att ny kunskap kommer kunder/patienter och verksamheten till gagn.

Lunchseminarium Patientnära utveckling och forskning, våren 2012

2012-05-15

2012-06-12

Välkommen till lunchseminarium på Jakobsbergs sjukhus
Plats: Jakobsbergs sjukhus, FOU nu, plan 3
Tid: 11.45-13.00

 • 15/5 Nationella Diabetesregistret och Ankeltryck
  Distriktsläkare Fahimeh Lamian och Podiatriker Daniel Lund, Jakobsbergs VC
  Anmälan senast 11/5

 • 29/5 Vad händer när jag fått min första rollator?
  Sjukgymnast Ninni Åkesson, Rehab Nordväst
  Anmälan senast 25/5
 • 5/6 Spirande lean-projekt – samverkan mellan flera verksamheter
  Tandläkare och verksamhetschef Anders Lindunger, Folktandvården Jakobsberg
  Anmälan senast 1/6

 • 12/6 Livsstilsinterventioner
  Distriktssköterska Sandra Holtmo, Jakobsbergs VC
  Anmälan senast 8/6

Anmälan för lunch sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lär mer här!

Attraktiv vård och omsorg med hög kvalitet

2012-04-26

Kom och delta i diskussionen över en lunch!
26 april, kl 11.30 till 13.00, FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3.