Kalendarium

Södertälje Science Week, 2019-01-30

Södertälje Science WeekSödertälje Science Week anordnar högaktuella och intressanta seminarier inom vårdområdet, den 30 januari till 2 februari 2019. FOU nu:s Charlotte Klinga är en av talarna. Hon kommer presentera resultaten från sin avhandling som handlar om utmaningar med sektorsövergripande samverkan.

Ladda ner programmet specifikt för vårdområdet genom att klicka här, eller besök sscp.se/scienceweek/ för hela programmet.

Datum: 30 januari – 2 februari 2019
Plats: Södertälje Science Park

Årlig konferens Självständighetens labyrint, 2018-12-12

Dialogkonferens: Bilder av ökad självständighet – och vägen dit...

InbjudanNästa årliga dialogkonferens utifrån skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial hålls den 12 december 2018 på FOU nu. Dagordningen är som följer:

 • Hur har skriften och studiematerialet varit ett stöd i verksamheten? Uppföljning av studiematerialet till skriften "Självständighetens labyrint" presenteras. Lyssna till några exempel på hur materialet använts i utvecklingsarbete.
 • Vad säger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om självständighet och vad betyder det för vårt arbete? Hur kan vi veta att vi är på rätt väg? Hur kan vi mäta om vi når ökad självständighet? Brukarundersökningar, Öppna jämförelser och nytt spännande projekt 2019.
 • Öppen scen för spridning av erfarenheter och tankar från lokalt arbete. Välkommen att bidra!

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 12 december 2018, 09.00–15.00
Plats: FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus
Anmälan:www.founu.se/anmalan12december senast 3 december 2018.

Disputation om inflytande i vardagen för personer på vård- och omsorgsboenden, 2018-11-30

Margarita Mondaca Arriagada, doktorand vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet, disputerar den 30 november med en avhandling med titeln "It's my party - Opportunities for older adults to influence everyday activities in a nursing home setting".

Datum: 30 november 2018, 09.30
Plats: Hörsal H3 blå, Alfred Nobels Allé 23
Övrigt: Läs mer på ki.se/nvs/kalender/disputation-margarita-mondaca-arriagada

Workshop: LUSen efter övergången, 2018-11-29

Inbjudan Avstämning om LUSen i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Hur fungerar samverkan kring det nya arbetssättet?

Snart, den 14 november, införs det nya arbetssättet för utskrivning från sjukhus i Stockholms län. Vi har sedan tidigare bokat in detta datum för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra i er egen situation, vässa er lokala samverkan i kommunen och bidra med synpunkter till utvecklingsarbetet i länet. Vi kommer, liksom tidigare tillfällen, arbeta både gemensamt och kommunvis.

 • Hur fungerar det nya arbetssättet?
 • Några oklarheter?
 • Nästa steg i lokala samverkan

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 29 november 2018, 12.30 – 16.00
Plats: Aulan, Löwenströmska sjukhuset
Anmälan: Senast 23/11 på www.founu.se/anmalan29november

Workshop: LUSen efter övergången, 2018-11-22

Inbjudan Avstämning om LUSen i Järfälla, Solna, Upplands-Bro och Sundbyberg! Hur fungerar samverkan kring det nya arbetssättet?

Snart, den 14 november, införs det nya arbetssättet för utskrivning från sjukhus i Stockholms län. Vi har sedan tidigare bokat in detta datum för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra i er egen situation, vässa er lokala samverkan i kommunen och bidra med synpunkter till utvecklingsarbetet i länet. Vi kommer, liksom tidigare tillfällen, arbeta både gemensamt och kommunvis.

 • Hur fungerar det nya arbetssättet?
 • Några oklarheter?
 • Nästa steg i lokala samverkan

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 22 november 2018, 12.30 – 16.00
Plats: Jakobsbergs sjukhus
Anmälan: Senast 16/11 på www.founu.se/anmalan22november

Hur kan man följa upp trygg och säker hemgång? 2018-11-20

InbjudanSeminarium med sopplunch: Hur kan man följa upp trygg och säker hemgång? Vad kan mätas, vad är värdefullt att mäta, hur kan detta mätas?

Är du intresserad av hur man kan följa upp och lära av trygg och säker hemgång? Välkomna på seminarium där vi tillsammans med forskare kring sammanhållen vård och omsorg resonerar och inspirerar! Detta blir en första träff där vi inventerar området. Nästa steg tar vi i jan/feb 2019. Seminariet hålls av FOU nu i samarbete med två forskare på Karolinska Institutet, Maria Flink och Charlotte Klinga. Båda forskar inom kring frågor som rör vårdövergångar och sammanhållen vård och omsorg.

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Tid: Tisdag 20 november 2018, kl. 12.30–14.30
Plats: FOU nu, Birgittavägen 2 A, Jakobsberg
Övrigt: Vi bjuder på sopplunch

Lärande utvärdering kring Trygg hemgång, 2018-10-31

Ladda ner inbjudanInbjudan till sista tillfället för lärande utvärdering kring Trygg hemgång i Järfälla

Denna workshop är för dig som ger vård, omsorg eller stöd till äldre som känner oro inför hemgång från sjukhus eller korttidsboende. Kom och bidra till gemensamt lärande. Detta är det fjärde och sista tillfället vi samlas kring trygg hemgång i Järfälla för gemensamt lärande. Kom och möt ”vårdgrannar” för att tillsammans få en bättre bild av effekterna av insatsen och vad vi kan lära av projektet. Du är välkommen att delta även om du inte deltagit tidigare.

Vi går igenom:

 • Vad kan vi lära av satsningen Trygg hemgång?
 • Vad minskar de äldres och anhörigas oro för hemgång efter sjukhusvistelse?
 • Vad kan vi ta med oss inför nya arbetssätt i samband med LUSén?

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 31 oktober 2018, 13.30–15.30
Plats: FOU nu, Birgittavägen 2A, Jakobsbergs sjukhus plan 3, Järfälla
Anmälan: Till Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagverksamhet demens träff nr 4, 2018-10-22

InbjudanVälkommen till workshop #4 för dig som vill vara med och utveckla innehållet i dagverksamheten för personer med demenssjukdom! Dagens tema är "Kulturella aktiviteter och samverkan med andra aktörer".

Vi är på Kvistaberg, ett kulturhus där dagverksamheten ingår. Vi kommer också träffa Nätverket för kultur och äldre i Stockholms län. Följande punkter kommer gås igenom:

 • Varför ha kulturella aktiviteter för personer med demenssjukdom?
 • Hur arbetar Upplands-Bro med kulturella aktiviteter för personer med demens?
 • Vad kan samarbete med andra aktörer ( tex kultur o förskola) ge?
 • Vilka samarbetsparter finns när det gäller kulturella aktiviteter?
 • Vad kan man göra för att komma igång och hitta nya roliga aktiviteter?
 • Nästa steg

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 22 oktober 2018, kl 13.30–16.30
Plats: Kvistaberg (ladda ner vägbeskrivning här)
Anmälan:www.founu.se/anmalan22oktober

SIP-fördjupningsträff, 2018-10-18

Vårdcentralens nya uppdrag och roll från den 14 nov 2018: RUSTA OSS FÖR BRA OCH EFFEKTIVA SIP-MÖTEN

InbjudanTill dig som är chef på vårdcentral i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby och dig som kommer att bli fast vårdkontakt med ansvar för SIP (för äldre patienter).

Vi har i september 2018 haft fördjupningsträffar gällande SIP för vårdcentraler som deltagarna uppskattade. Därför vill vi erbjuda ytterligare ett tillfälle för fördjupning för de som tidigare inte haft möjlighet att delta.

 • Vad är ett SIP-möte?
 • Vad krävs av mig som kallar till mötet?
 • Vad innebär inledande SIP på sjukhus?
 • Hur kan ett SIP-möte gå till?
 • Hur blir SIP-mötet bra för alla inblandade?

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: Torsdag 18 oktober 2018, 12.30 – 15.30
Anmälan: Senast 15/10 på www.founu.se/anmalan18oktober
Kontakt: För mer information kontakta Azita Mohammadzadeh, Hallonbergens Vårdcentral/FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FoU Välfärds konferens 2018, 2018-10-18

InbjudanFoU i Sörmland bjuder in till FoU Välfärds konferens 2018. Årets tema är delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt. Varmt välkommen till FoU Välfärds konferens 2018 i Eskilstuna!

Läs mer på www.fou.sormland.se/fou-valfards-konferens

Datum: 18-20 september 2018
Plats:
Elite hotell, Eskilstuna

PKC-dagen 2018, 2018-10-10

PKC-dagen 2018

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län arrangerar PKC-dagen 2018 – en heldag med föreläsningar relaterade till palliativ vård. Årets tema är "Palliativ vård – oavsett diagnos". Ser palliativ vård likadan ut vid olika diagnoser eller behövs särskild kompetens beroende på diagnos? Sjukdomar som kommer att tas upp är t.ex. hjärtsvikt, demens, KOL och multisjuklighet. Andra ämnen som tas upp och som berör många är nutrition och teamarbete.

Läs mer och anmäl dig på pkc.sll.se/pkc-dagen

Datum: 10 oktober 2018, 09.00–16.30
Plats: Stockholm City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Försvar av avhandling om sammanhållen vård och omsorg, 2018-10-04

FOU nu:s Charlotte Klinga försvarar sin avhandling om sammanhållen vård och omsorg med titeln ”The only constant is change – Exploring the evolvement of health and social care integration”.

Datum: 5 oktober 2018, kl 09.00
Plats: Inghesalen, Widerströmska huset, KI Solna
Övrigt: För mer information kontakta Charlotte Klinga på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholms läns demensdag, 2018-09-27

Stockholms läns demensdagDen 27 september arrangeras Stockholms läns demensdag för åttonde året i rad. Fokus är som tidigare demenssjukdomar och kognitiv svikt och den vård och omsorg som behövs. Dagen syftar till att inspirera och ge ökade kunskaper för oss som arbetar inom vård och omsorg. Konferensen vänder sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kuratorer, biståndshandläggare och politiker.

Läs mer på www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=549309e5-9d5e-4f24-898b-78dac348178c

Datum: 27 september 2018, 08.30 – 16.00
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, T-bana Hötorget

Alzheimerdagen 2018, 2018-09-21

Sedan 1994 anordnas Alzheimerdagen i hela världen på initiativ av Alzheimers disease international för att uppmärksamma situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Sedan 2010 bjuder Upplands-Bro kommun in till Alzheimerdagen för att uppmärksamma sjukdomen och för att uppmuntra alla att handla för att personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan få hjälp. Årets upplaga av Alzheimerdagen 2018 i Upplands-Bro äger rum den 21 september 2018 i Kulturhuset, Kungsängen.

Läs mer på www.upplands-bro.se/evenemang-2018/2018-09-04-valkommen-till-alzheimerdagen.html

Datum: 21 september 2018
Plats: Kulturhuset, Kungsängen

Nationella Patientsäkerhetskonferensen, 2018-09-19

Patientsäkerhetskonferensen 2018

I mitten av september anordnas Patientsäkerhetskonferensen – en nationell samlingsplats för de som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom landsting- och kommunal vård, privat och idéburen vård, myndigheter, akademi och näringsliv. I år gästas konferensen av Intermountain Healthcare och Mayo Clinics.

Konferensen bjuder på nyheter inom området, inspiration kring hur vi kan arbeta ännu bättre, och konkreta metoder som man kan börja använda direkt. Speciellt fokus har i år lagts på patientsäkerhet inom områdena kommunal vård, psykiatri och primärvård.

Datum: 19-20 september, 2018
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Övrigt: Läs mer och anmäl dig på patientsakerhetskonferensen.se

Seminarium om SIP-möten, 2018-09-13

Vårdcentralens nya uppdrag och roll fr o m hösten 2018: RUSTA OSS FÖR BRA OCH EFFEKTIVA SIP-MÖTEN

InbjudanFOU nu har i uppdrag att stödja införandet av LUSen i vår del av länet. Vi vill gärna vara ett stöd för er som ansvarar för SIP-möten. I höst kommer vi därför bjuda in till seminarium där du får chans att förbereda dig och få svar på dina frågor om bland annat följande:

 • Vad är ett SIP-möte?
 • Vad är specifikt för SIP-mötet vid utskrivning från sjukhus?
 • Vad krävs av mig som kallar till mötet?
 • Hur ska jag lägga upp det?
 • Hur kan jag hantera ev problem som dyker upp?
 • Hur blir SIP mötet bra för alla inblandade?

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: Torsdag 13 september 2018, 12.30 – 15.00
Information: För mer information kontakta Azita Mohammadzadeh, Hallonbergens Vårdcentral/FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Seminarium om SIP-möten, 2018-09-06

Vårdcentralens nya uppdrag och roll fr o m hösten 2018: RUSTA OSS FÖR BRA OCH EFFEKTIVA SIP-MÖTEN

InbjudanFOU nu har i uppdrag att stödja införandet av LUSen i vår del av länet. Vi vill gärna vara ett stöd för er som ansvarar för SIP-möten. I höst kommer vi därför bjuda in till seminarium där du får chans att förbereda dig och få svar på dina frågor om bland annat följande:

 • Vad är ett SIP-möte?
 • Vad är specifikt för SIP-mötet vid utskrivning från sjukhus?
 • Vad krävs av mig som kallar till mötet?
 • Hur ska jag lägga upp det?
 • Hur kan jag hantera ev problem som dyker upp?
 • Hur blir SIP mötet bra för alla inblandade?

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: Torsdag 6 september 2018, 12.30 – 15.00
Information: För mer information kontakta Azita Mohammadzadeh, Hallonbergens Vårdcentral/FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom - PRIO 1!, 2018-06-18

InbjudanWorkshop #2 för dig som vill vara med och utveckla innehållet i dagverksamhet för personer med demenssjukdom! Dagen tema är "Personcentrerad vård och omsorg på dagverksamheten".

I första hand vänder sig workshopen till aktörer i nordvästra Stockholm, men även andra intresserade är mycket välkomna att delta. Det går bra att ansluta även om du inte deltog vid första träffen i maj.

Ladda ner inbjudan genom att klicka här eller på bilden här intill.

Datum: 18 juni 2018, 13.30 – 16.30
Plats: Silviahemmet, Drottningholm, Lovö, Ekerö kommun
Övrigt: Anmälan görs på www.founu.se/anmalan18juni senast 13 juni.

Workshop om införande av Lusen, 2018-05-31

FOU nu har i uppdrag att stödja kommunerna i nordvästra Stockholm vid införandet av LUSen, utifrån den äldre personen. Den 31 maj anordnar vi en workshop riktad till Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Läs mer om FOU nu:s arbete med LUSen på Stöd vid införande av LUSen i nordvästra länet

Datum: 31 maj 2018
Plats: Aulan, Löwenströmska sjukhuset
Anmälan: Via www.founu.se/lusen31maj

Workshop om införande av Lusen, 2018-05-24

FOU nu har i uppdrag att stödja kommunerna i nordvästra Stockholm vid införandet av LUSen, utifrån den äldre personen. Den 24 maj anordnar vi en workshop riktad till Järfälla, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Läs mer om FOU nu:s arbete med LUSen på Stöd vid införande av LUSen i nordvästra länet

Datum: 24 maj 2018
Plats: FOU nu, Jakobsbergs sjukhus
Anmälan: Via www.founu.se/lusen24maj