Kalendarium

Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg

2012-04-23

2012-04-24

Konferens i Stockholm den 23-24 april 2012 om kontroll och uppföljning av äldreomsorg. Konferensen arrangeras av Conductive.

Läs mer här!

2:a Nationella Konferensen om Palliativ Vård

2012-03-13

2012-03-14

2:a Nationella Konferensen för Palliativ Vård med temat Palliativ Vård för Alla äger rum den 13-14 mars 2012.

Vinster vid sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

2011-11-15

Kom och lyssna på ett bra exempel på hur gott samarbete mellan primärvård, rehab och minnesmottagning och olika verksamheter inom kommunerna möjliggjort vård och omsorg med hög kvalitet samt tydliga mervärden för varje verksamhet. Representanter från Region Skåne diskuterar sina erfarenheter.

När? Tisdag 15 november 2011, 13:00-16:00
Var? Jakobsbergs sjukhus, Birgittavägen 4 plan 3, föreläsningssalen
Vem? Alla som är intresserade av utveckling av vård och omsorg

Vill du veta mer? Kontakta Inga Hagman, FOU nu,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-164 38 98
Läs mer här!

Transkulturella aspekter på psykisk funktionsnedsättning hos äldre

2011-11-18

Välkomen till en föreläsning om Transkulturella aspekter på psykisk funktionsnedsättning hos äldre personer!

Transkulturell psykiatri handlar om att förstå kulturella faktorers betydelse för individens psykiska hälsa och hur vi kan bli bättre på bemötandet inom vård och omsorg.

Föreläsare är Maria Sundvall Överläkare och specialist i allmänpsykiatri som arbetar på Transkulturellt centrum i Stockholms läns landsting.

Målgruppen är personer som deltagit i projektet Trygga möten samt intresserade medarbetare, chefer och ledare som i sitt arbete kommer i kontakt med äldre personer som har psykisk funktionsnedsättning.

Plats: Polstjärnan på Sveavägen 77 ( T-bana, Odenplan)
Datum och tid: 18/11 2011, kl. 10.00 – 12.00

Vid frågor och för anmälan, kontakta Lena Strandberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , FOU nu

Läs mer här!

Erfarenheter och lärdomar från kompetensutvecklings-projektet Trygga möten

2011-11-10

ImageKom och ta del av erfarenheter och lärdomar från kompetensutvecklingsprojektet Trygga möten - bemötande av äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vi hälsar dig välkommen till en inspirerande eftermiddag och en dialog kring utveckling av äldrepsykiatrisk kompetens och samarbete i nordvästra Stockholms län den 10 november 2011.

Architecture & Ageing, försvar av doktorsavhandling

2011-10-12

Jonas E Andersson, Arkitekturskolan, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad/Kungl Tekniska Högskolan, KTH, försvara avhandlingen

"Arkitektur och åldrande, om samspelet mellan äldre personer med stora omsorgsbehov och den byggda miljön"

den 12 oktober 2011, kl 13-17.00 i sal F3, Flodis salen, Lindstedtsväg 3, KTH Campus området Valhallavägen, Stockholm

Med Dr. Eva Henriksen, FOU nu, har varit biträdande handledare till Jonas under hans forskarstudier.

Läs spikbladet här!

Välkomna!

Positiva effekter av stödgrupper, Alzheimerdag i Upplands-Bro

2011-09-21

Alzheimerdagen i Upplands-Bro kommun, onsdagen den 21 september, kl 12:30 till 16:00.

ImageFotograf Yanan Li från FOU nu har dokumenterat en av Upplands-Bro kommuns stödgrupper. Konstgruppen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga initierades och genomfördes av kommunens äldrepedagog. I utställningen visas hur arbetet i stödgruppen kan ge positiva effekter, för både den sjuke personen och anhöriga.

Läs mer här!

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom

2011-05-23

2011-05-25

Föreläsning om Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom, BPSD. Vad är det? Hur kan vi bemöta och ge god omvårdnad?

Workshop om utveckling inom området personer med funktionsnedsättning

2011-05-24

ImageDen 24 maj arrangerar FOU nu en inspirations- och utvecklingsdag för att tillsammans med verksamhetsrepresentanter diskutera vilka aspekter som är angelägna att vidareutveckla inom området personer med funktionsnedsättning.

Visionen för dagen är att hitta en gemensam färdriktning i forsknings- och utvecklingsarbetet. Dagen är den första i en återkommande seminarieserie som initieras av FOU nu.

Behovsbedömning inom äldreomsorgen

2011-05-19

Dagen syftar till att utbyta tankar om vilka kriterier som ligger till grund för behovsbedömning inom äldreomsorgen. Vidare att utröna om det finns gemensamma utvecklingsbehov hos de medverkande kommunerna.

Intressant mässa, Äldre & Psykisk Ohälsa

2011-05-10

En mässa om Äldre & Psykisk ohälsa genomförs den 10-11 Maj 2011 på City Conference Centre Folkets Hus i Stockholm.

Mässan arrangeras av Expo Medica och riktar sig till personer som arbetar inom psykiatri, äldreomsorg, primärvård, hemtjänst och socialtjänst.

Läs mer här!

Nationellt fackspråk för vård och omsorg

2011-03-31

Socialstyrelsen inbjuder till slutkonferens för projektet Nationellt fackspråk för vård och omsorgs, på Rival i Stockholm den 31 mars.

Konferensen vänder sig till personer som ansvarar för, eller arbetar med vård- och omsorgsdokumentation.

Under slutkonferensen ges information om projektets genomförande och resultat. Du får också veta hur Socialstyrelsen fortsätter det nationella arbetet med fackspråk för vård och omsorg, och exempel på hur vården och omsorgen förbereder för tillämpning av ett nationellt fackspråk.

Läs mer på Socialstyrelsens hemida, här.

Inspirationsseminarium om Interprofessionellt lärande

2011-03-17

Centrum för Kunskapsutveckling, CKU, inbjuder till inspirationsseminarium om Interprofessionellt lärande torsdag 17 mars 2011 klockan 14:00-16:30, Södersjukhuset.

Inspirationsseminariet är riktat till samtliga professioner inom verksamhetsförlagd utbildning på högskolenivå i hela länets hälso- och sjukvård.

I programmet ingår bl.a.:

  • IPL är inte enbart en vision - det är framtiden!
  • Hur kan vi medverka till att inspirera andra om IPL?

Ett detaljerat program kommer att annonseras på CKU:s hemsida ki.se/cku i januari 2011.

Läs inbjudan här!

Utbildning för sjukgymnatser inom äldreomsorgen

2011-03-25

Sjukgymnastförbundet, sektionen Gerontologi och Geriatrik anordnar en utbildningsdag med beteendevetenskaplig inriktning med fokus på handledning av personal, fredagen 25/3 på Karolinska Institutet, campus Huddinge i Stockholm.

Dagen riktar sig till sjukgymnaster inom äldreomsorg och äldrevård.

Läs mer här!

Geriatriskt Forskarforum

2011-02-04

Geriatriskt Forskarforum kommer 2011 att arrangeras fredagen den 4 februari i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm.

Forumet inleds med en föreläsning av nobelpristagare professor emeritus Arvid Carlsson från Göteborgs universitet, som kommer att prata om läkemedelsstudier vid neurodegenerativa sjukdomar. Förutom detta kommer mycket intressant forskning att presenteras från institutioner runt om i Sverige.

Läs mer här!

Bättre styrsystem i hemtjänsten

2010-11-26

Karolinska folkhälsoakademin på Karolinska Institutet inbjuder till ett seminarium i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm med rubriken:

Bättre styrsystem i hemtjänsten - hur förenas goda arbetsförhållanden, ekonomi och kvalitet?

Tid: Fredag 26 november, kl. 13.00 till 16.00 

Plats: Fatburen, Möja, Västgötagatan 2.

Äldrepsykiatri i utveckling, 2010-11-22

2010-11-22

Äldre personers psykiska ohälsa är ett område som befinner sig i gränslandet mellan psykiatri, geriatrik, äldreomsorg och primärvård. Vi som arbetar inom äldreomsorg, psykiatri, geriatrik och primärvård möter allt oftare äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta ställer höga krav på vår kompetens, både vad gäller faktakunskap och bemötande.

Utveckling av deltagarbaserad aktionsforskning, 2010-11-18

2010-11-18

Swedish Participatory Action Research Consortium (SPARC) inbjuder till konferens och årsträff den 18 – 19 november 2010 på Runö i Åkersberga för alla som vill utveckla deltagarbaserad aktionsforskning.

Konferens för MAS:ar om palliativ vård

2010-11-03

Konferens om palliativ vård i SÄBO och om Svenska Palliativregistret onsdag 3 november 2010, Ingenjörshuset/Citykonferensen.

ImageSyftet med konferensen är att belysa och diskutera den medicinskt ansvariga sjuksköterskans roll i det palliativa arbetet. Hur kan vi tillsammans utveckla och bidra till god palliativ vård i SÄBO?

Målgruppen är medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Läs inbjudan här!

Modern Geriatrik - Hörnstenar för framtiden, 2010-09-16

2010-09-16

Svensk Geriatrisk Förening bjuder in till Geriatriskt Forum 2010 med temat: MODERN GERIATRIK - HÖRNSTENAR FÖR FRAMTIDEN.

Forumet äger rum på Läkaresällskapet i Stockholm, 16-17 september.
Anmälan senast 30 augusti 2010.

Läs inbjudan och program här!