Kalendarium

Inspirationsseminarium om Interprofessionellt lärande

2011-03-17

Centrum för Kunskapsutveckling, CKU, inbjuder till inspirationsseminarium om Interprofessionellt lärande torsdag 17 mars 2011 klockan 14:00-16:30, Södersjukhuset.

Inspirationsseminariet är riktat till samtliga professioner inom verksamhetsförlagd utbildning på högskolenivå i hela länets hälso- och sjukvård.

I programmet ingår bl.a.:

  • IPL är inte enbart en vision - det är framtiden!
  • Hur kan vi medverka till att inspirera andra om IPL?

Ett detaljerat program kommer att annonseras på CKU:s hemsida ki.se/cku i januari 2011.

Läs inbjudan här!

Utbildning för sjukgymnatser inom äldreomsorgen

2011-03-25

Sjukgymnastförbundet, sektionen Gerontologi och Geriatrik anordnar en utbildningsdag med beteendevetenskaplig inriktning med fokus på handledning av personal, fredagen 25/3 på Karolinska Institutet, campus Huddinge i Stockholm.

Dagen riktar sig till sjukgymnaster inom äldreomsorg och äldrevård.

Läs mer här!

Geriatriskt Forskarforum

2011-02-04

Geriatriskt Forskarforum kommer 2011 att arrangeras fredagen den 4 februari i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm.

Forumet inleds med en föreläsning av nobelpristagare professor emeritus Arvid Carlsson från Göteborgs universitet, som kommer att prata om läkemedelsstudier vid neurodegenerativa sjukdomar. Förutom detta kommer mycket intressant forskning att presenteras från institutioner runt om i Sverige.

Läs mer här!

Bättre styrsystem i hemtjänsten

2010-11-26

Karolinska folkhälsoakademin på Karolinska Institutet inbjuder till ett seminarium i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm med rubriken:

Bättre styrsystem i hemtjänsten - hur förenas goda arbetsförhållanden, ekonomi och kvalitet?

Tid: Fredag 26 november, kl. 13.00 till 16.00 

Plats: Fatburen, Möja, Västgötagatan 2.

Äldrepsykiatri i utveckling, 2010-11-22

2010-11-22

Äldre personers psykiska ohälsa är ett område som befinner sig i gränslandet mellan psykiatri, geriatrik, äldreomsorg och primärvård. Vi som arbetar inom äldreomsorg, psykiatri, geriatrik och primärvård möter allt oftare äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta ställer höga krav på vår kompetens, både vad gäller faktakunskap och bemötande.

Utveckling av deltagarbaserad aktionsforskning, 2010-11-18

2010-11-18

Swedish Participatory Action Research Consortium (SPARC) inbjuder till konferens och årsträff den 18 – 19 november 2010 på Runö i Åkersberga för alla som vill utveckla deltagarbaserad aktionsforskning.

Konferens för MAS:ar om palliativ vård

2010-11-03

Konferens om palliativ vård i SÄBO och om Svenska Palliativregistret onsdag 3 november 2010, Ingenjörshuset/Citykonferensen.

ImageSyftet med konferensen är att belysa och diskutera den medicinskt ansvariga sjuksköterskans roll i det palliativa arbetet. Hur kan vi tillsammans utveckla och bidra till god palliativ vård i SÄBO?

Målgruppen är medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Läs inbjudan här!

Modern Geriatrik - Hörnstenar för framtiden, 2010-09-16

2010-09-16

Svensk Geriatrisk Förening bjuder in till Geriatriskt Forum 2010 med temat: MODERN GERIATRIK - HÖRNSTENAR FÖR FRAMTIDEN.

Forumet äger rum på Läkaresällskapet i Stockholm, 16-17 september.
Anmälan senast 30 augusti 2010.

Läs inbjudan och program här!

Nätverksträff för arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 2010-09-02

2010-09-02

Nästa nätverksträff kommer att ske 2/9 kl 13.00-16.00 på Jakobsberg sjukhus. Temat för eftermiddagen är mätmetoder.

ImageArbetsterapeut och universitetslektor Anders Kottorp kommer att inleda med en föreläsning om begreppen validitet och reliabilitet. Sedan kommer det att hållas separata föreläsningar för arbetsterapeuter och sjukgymnaster, där Anders Kottorp och Elisabeth Rydwik går igenom olika mätinstrument som är specifika för arbetsterapeuter respektive sjukgymnaster.

Anmälan senast 31/8 till Elisabeth Rydwik: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , begränsat antal platser!

Dialogdag om äldreforskning, 2010-06-01

2010-06-01

FOU äldre norr bjuder in representanter från pensionärsföreningar i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Solna till en dialogdag om äldreforskning den 1 juni 2010.

Konferens för läkare på SÄBO, 2010-05-19

2010-05-19

Projektet Palliativ vård i SÄBO inbjuder läkare verksamma vid särskilt boende för äldre i Stockholms län till konferens på Djurönäset den 19-20 maj.

Hur kan vi utveckla anhörigstödet? 2010-04-19

2010-04-19

Välkommen till ett interaktivt seminarium om anhörigstöd den 19/4 2010 kl. 12-16 på Scandic Star Hotel i Sollentuna.

Kvalitet i äldrevård och äldreomsorg, INSTÄLLT

2010-03-11

På grund av sjukdom ställs seminariet om Kvalitet i äldrevård och äldreomsorg den 11 mars 2010 in. Vi beklagar detta och hoppas att vi kan få återkomma med nytt datum för seminariet.

Går det att mäta kvalitet?
Stödjer kvalitetsmätningar den äldre personens val respektive verksamheternas utveckling?

Seminarium om vård i livet slutskede, 2010-02-18

2010-02-18

Det länsövergripande projektet Palliativ vård i SÄBO bjuder in till seminarium om vård i livets slutskede den 18 februari 2010. Platsen är Ingenjörshuset/Citykonferensen i Stockholm.

Målgruppen är ansvariga politiker och tjänstemän inom kommun och landsting.

Nätverk för hälsosamt åldrande, 2010-02-16

2010-02-16

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi inbjuder dig som arbetar med folkhälsa inom Stockholms län till tematräff för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.

Tid: Tisdagen den 16 februari 2010, klockan 09.00-12.00
Plats: Träffpunkt folkhälsa, Västgötagatan 2, gå via receptionen plan 3

Läs inbjudan här!

Socionomstudenter från Socialhögskolan, 2009-12-09

2009-12-09

Tre studenter, med inriktning äldre och funktionshindrade, från termin 3 på Socialhögskolan gör fältstudier på FOU äldre norr under december 2009. Syftet med fältstudierna är att studenterna ska studera det sociala arbetet med vetenskapliga metoder.

Upplevelser av information om läkemedel, 2009-12-07

2009-12-07

Välkommen till FoU-café och lyssna på resultat från en studie om hur äldre personer upplever information kring läkemedel och läkemedelsbiverkningar.

FoU-café om försök med nytt trygghetslarm, 2009-11-24

2009-11-24

Ett FoU-café med temat "Resultat och erfarenheter från försök med nytt trygghetslarm för äldre personer" hålls i Sigtuna den 24 november.

Målgruppen tjänstemän och politiker inom kommun och landsting.
Lunch serveras i samband med caféet.

Läs inbjudan här!

Äldreomsorgsdagarna, 2009-11-10

2009-11-10

FOU äldre norr medverkar på Äldreomsorgsdagarna den 10-11 november 2009.

Läs mer om dagarna här!

FoU-café i Järfälla om Palliativa projektet , 2009-11-02

2009-11-02

FOU äldre norr arrangerar tillsammans med Järfälla kommun och anhörigföreningen i Järfälla ett FoU-café om det Palliativa projektet som pågår i kommunen.

Temat för caféet är: Vård i livets slutskede - vilken roll har anhöriga och personal?

Datum: 2 november 2009.
Plats: Mötesplats Tallbohov, Tallbohovs äldreboende, Snapphanevägen 22
Tid: 14.15 till 16.15