Kalendarium

CFF:s öppna föredrag om funktionshindersforskning, hösten 2014

FöreläsningsprogramCentrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet anordnar öppna föredrag under hösten 2014. Aktuell forskning presenteras. Föreläsningarna är kostnadsfria, men kräver förtidsanmälan.

För mer information se CFF:s hemsida.

Plats: Centrum för forskning om funktionshinder
Tid: Hösten 2014
Adress: Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

Gediget äldreutbud på Nordiska museet hösten 2014

Nordiska museetNordiska museet har ett gediget programutbud på temat äldreomsorg i höst, med debatter, föreläsningar, studiecirklar och utställningar. Ett besök rekommenderas för alla som har ett intresse för detta viktiga och högaktuella område.

Ålderdomen berör oss alla, förr eller senare och på olika sätt. Inför höstens val har frågan blivit brännande; hur ska vi ta hand om våra gamla? Med utställningen Gamlingar – hur var det och hur vill du ha det? som utgångspunkt blir Nordiska museet en mötesplats för politiker, intresseorganisationer, vårdanställda, forskare, anhöriga – och förstås för alla som själva är gamla.

Plats: Nordiska museet
Tid: Hösten 2014

Se Nordiska museets hemsida för mer information.

Invigning av Studentledd mottagning på AVC Jakobsberg, 2014-09-24

Studentledd mottagning invigs på Jakobsbergs akademiska vårdcentral. Skillnaden mot en traditionell klinisk mottagning är att en eller flera studenter deltar under handledning. Studenterna genomför hela processen i samråd med sin handledare. Välkommen till att ta del av en klinisk undersökning av toppklass, samtidigt som du bidrar till formandet av en ny generation vårdpersonal.

För med information, se presentationen här: Studentledd mottagning öppnar på AVC Jakobsberg

Tid: Klockan 14-16, den 24:e september 2014
Plats: Jakobsbergs akademiska vårdcentral
Adress: Birgittavägen 4, 177 31 Järfälla

Berzelius symposium: Personalized Geriatric Medicine, 140820-140822

Svenska LäkaresällskapetSvenska Läkaresällskapet anordnar ett Berzeliussymposium i Stockholm den 20-22 augusti, på temat Personlig geriatrisk medicin. Berzeliussymposierna är internationella, vetenskapliga konferenser som tar upp aktuella medicinska frågor.

På den tre dagar långa konferensen kommer man kunna lyssna på världsledande geriatriska forskare från Japan, USA, Storbritannien, Spanien, Finland och Norge. Information från forskningens absoluta framkant och intressanta diskussioner utlovas!

Läs mer på Svenska Läkaresällskapets hemsida.

Seminarium om Rätt stöd till arbete, 14-06-02

Välkommen till ett seminarium om det funktionsnedsättnings-relaterade projektet Rätt stöd till arbete, den 2 juni kl 12.00 – 15.00 på FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus.

Äldreomsorg i omvandling – konsekvenser för de äldre, deras anhöriga och personalen, 2014-03-18

Välkommen till den 15:e forskardagen om äldre och äldreomsorg, i år med temat Äldreomsorg i omvandling – konsekvenser för de äldre, deras anhöriga och personalen

Tid och plats: Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 13.00 – 16.00, Aula Svea, Sveavägen 160 (vid Sveaplan), Stockholm

Age Well - Challenges for Individuals and Society, 2014-05-25 — 2014-05-28

Planera för 22 Nordic Congress of Gerontology som äger rum i Göteborg 25-28 maj 2014.

Spridningsseminarium Demensprojekt, 2013-09-30

Den 30 september 2013 genomförs en spridningskonferens utifrån de olika demensprojekten inom vårt område. Konferensen ska ge information om alla delprojektens resultat och inspirera till fortsatt deltagande och implementering.

Stockholms läns demensdag, 2013-09-12

Stockholms läns demensdag

– Primärvården och personen med demenssjukdom

Datum: Torsdagen den 12 september 2013 kl. 08.00-16.30
Plats: Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, T-bana Hötorget
Målgrupp: Personal från primärvård, geriatrik och kommun
Politiker

Läs mer här!

Hur skapar vi attraktiva trygghetsbostäder och vilka är aktörerna? 2013-06-05

VINNOVA, Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och SKL inbjuder till en dag om framåtsyftande frågeställningar, inspiration och utbyte av erfarenheter kring trygghetsbostäder för äldre personer.

Onsdagen den 5 juni 2013 kl 10.00-ca15.30 
Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45 i Stockholm

Läs mer här!

Profildag Solna stad

2013-04-18

Solna stads bjuder in till en profildag för för inspiration och kunskapsutbyte där Solnas profilboenden delar med sig av sina erfarenheter.

18 april kl 09.00-16.30
Kommunfullmäktigesalen, Solna stadshus

Läs mer här eller gå in via länken
www.solna.se/profildag

Lung & KOL-dagen på Jakobsbergs Akademiska vårdcentral 2013-04-17

Välkommen till Lung & KOL-dagen på Jakobsbergs Akademiska vårdcentral i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och GlaxoSmithKline.

Välkommen att testa Din lungfunktion och träffa KOL-teamet för att diskutera rökavvänjning, träning och mat samt få information av Hjärt- och lungsjukas förening i Järfälla.

När: 17 april 2013
Lungfunktionsundersökning (spirometri) kl 9-16
KOL-teamet kl 11-15
Var: Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Läs mer här!

Nationella Geriatriska Forskarforum

2013-02-08

Svensk Geriatrisk Förening bjuder in till 5:e Nationella Geriatriska Forskarforum den 8 februari 2013.

Dagen syftar till att stärka den geriatriska forskningen i Sverige.

Forskarforum riktar sig till alla med intresse att utveckla geriatrisk forskning, doktorander och akademiska företrädare inom det geriatriska området.

Läs mer här!

Försvar av intressant doktorsavhandling

2013-01-31

FOU nu:s medarbetare Veronica Vicente, Karolinska institutet, försvara avhandlingen

"The Use of a Prehospital Decision System in the Emergency Medical Services – The acute emergency chain for geriatric patients"

den 31 januari 2013, kl 10.00, Aulan, plan 6, hiss C, Södersjukhuset.

Välkomna!

Läs mer här!

Forskarseminarium - Kunskapsutveckling och utveckling av praktiken kan ske samtidigt!

2013-01-25

FOU nu och Jakobsbergs Akademiska vårdcentral bjuder in till ett seminarium och en diskussion om hur vi genom aktionsforskning skapar kunskap tillsammans och uppnår både verksamhetsutveckling och kunskapsutveckling inom forskning.

25 januari 2013, kl. 10.00-15.00
Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Läs mer här!

Inte super väl mormor?

2012-11-12

FOU nu och FoU Nordväst bjuder in till ett seminarium om om bemötande av äldre personer med missbruksproblem.

Äldre och missbruk

2012-11-12

Förmiddagen den 12 november hålls en workshop med temat äldre personer och missbruk.

Etisk kompetens för säkrare vård

2012-10-19

Intressant avhandling på Stockholms universitet om Etisk kompetens för säkrare vård.

Interprofessionellt lärande – vad är det?

2012-10-02 2012-10-09

Inom alla vårdutbildningar idag (sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, mfl) ingår det idag att studenterna ska träna i interprofessionellt lärande under sin verksamhetsförlagda utbildning. Vad innebär detta för oss som handledare?

Invigning Kliniskt träningscenter

2012-09-27

Kliniskt träningscenter (KTC) på Jakobsbergs sjukhus öppnar sina dörrar för studenter och personal!
Öppet hus den 27/9 kl 13-15, plan 2
(Närakutens gamla lokal)

Teamträning med patientsimulator ger möjligheter att genom simulering av realistiska scenarier utmana och testa kliniska kunskaper, förmåga att samarbeta och fatta beslut. Om du känner dig osäker i ett moment, kom och testa, du har nu möjlighet att praktiskt träna dina kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt.

Läs mer här!