Workshop om LUSen – Jakobsbergsgeriatriken, 2019-12-03

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik.

Mer information kommer.

Datum: 3 december 2019
Plats: Jakobsbergsgeriatriken
Anmälan: Mer information och anmälningsinformation kommer