Workshop om LUSen – Jakobsbergsgeriatriken, 2019-09-18

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik. Fokus kommer ligga på hur arbetsprocesserna kan ha den enskilde äldre i centrum. Vi kommer bland annat fokusera på den enskildes delaktighet och information till den enskilde och anhöriga. Syftet med workshopen är att tillsammans lära och stimulera till fortsatt arbete som säkerställer att den enskilde är i centrum.

Datum: 18 september 2019
Plats: Jakobsbergsgeriatriken
Anmälan: Via anmälningsformuläret, senast 11 september 2019.