WS: Vässad samverkan om LUSen, 2019-06-10

Inbjudani Sigtuna och Sollentuna

Workshopen riktar sig till chefer och personal som arbetar med samverkan vid utskrivning inom husläkarmottagningar, rehab-enheter, geriatrik och kommuner.

Inledningsvis träffas de som dagligen arbetar med LUSen för att diskutera utmaningar och möjligheter. Mötet avslutas med att chefer ansluter för en gemensam diskussion om vad som behöver förändras.

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 10 juni 2019
Plats: Löwenströmska sjukhuset, Löwenströms väg 1, Aulan
Anmälan:www.founu.se/anmalan10juni