Internationella seniorkampen 2019, 2019-05-20

Första internationella seniorkampen anordnas på initiativ av förebyggande enheten för äldre i Upplands-Bro kommun för första gången 2019! Intresset för att tävla i seniorkampen är stort och vi är speciellt glada över våra internationella vänner från Danmark, Norge och Tyskland som är med och deltar.

Seniorkampen riktar sig till dig som är 65 år eller äldre. All fysisk aktivitet är tillåtet, där deltagare utövar fysisk aktivitet för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat enligt etiska regler. Räkna ihop alla tränade minuter för hela ditt registrerade lag under tävlingsperioden och dela med antalet registrerade deltagare i laget. Det här är ditt lags resultat!

Läs mer på www.upplands-bro.se/stod--omsorg/aldre/internationella-seniorkampen-2019.html

Datum: Tävlingen pågår mellan 20 maj och 20 augusti
Anmälan: Senast 20 maj 2019