Workshop: LUSen efter övergången, 2018-11-29

Inbjudan Avstämning om LUSen i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Hur fungerar samverkan kring det nya arbetssättet?

Snart, den 14 november, införs det nya arbetssättet för utskrivning från sjukhus i Stockholms län. Vi har sedan tidigare bokat in detta datum för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra i er egen situation, vässa er lokala samverkan i kommunen och bidra med synpunkter till utvecklingsarbetet i länet. Vi kommer, liksom tidigare tillfällen, arbeta både gemensamt och kommunvis.

  • Hur fungerar det nya arbetssättet?
  • Några oklarheter?
  • Nästa steg i lokala samverkan

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 29 november 2018, 12.30 – 16.00
Plats: Aulan, Löwenströmska sjukhuset
Anmälan: Senast 23/11 på www.founu.se/anmalan29november