Workshop: LUSen efter övergången, 2018-11-22

Inbjudan Avstämning om LUSen i Järfälla, Solna, Upplands-Bro och Sundbyberg! Hur fungerar samverkan kring det nya arbetssättet?

Snart, den 14 november, införs det nya arbetssättet för utskrivning från sjukhus i Stockholms län. Vi har sedan tidigare bokat in detta datum för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra i er egen situation, vässa er lokala samverkan i kommunen och bidra med synpunkter till utvecklingsarbetet i länet. Vi kommer, liksom tidigare tillfällen, arbeta både gemensamt och kommunvis.

  • Hur fungerar det nya arbetssättet?
  • Några oklarheter?
  • Nästa steg i lokala samverkan

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 22 november 2018, 12.30 – 16.00
Plats: Jakobsbergs sjukhus
Anmälan: Senast 16/11 på www.founu.se/anmalan22november