Årlig konferens Självständighetens labyrint, 2018-12-12

Dialogkonferens: Bilder av ökad självständighet – och vägen dit...

InbjudanNästa årliga dialogkonferens utifrån skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial hålls den 12 december 2018 på FOU nu. Dagordningen är som följer:

  • Hur har skriften och studiematerialet varit ett stöd i verksamheten? Uppföljning av studiematerialet till skriften "Självständighetens labyrint" presenteras. Lyssna till några exempel på hur materialet använts i utvecklingsarbete.
  • Vad säger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om självständighet och vad betyder det för vårt arbete? Hur kan vi veta att vi är på rätt väg? Hur kan vi mäta om vi når ökad självständighet? Brukarundersökningar, Öppna jämförelser och nytt spännande projekt 2019.
  • Öppen scen för spridning av erfarenheter och tankar från lokalt arbete. Välkommen att bidra!

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 12 december 2018, 09.00–15.00
Plats: FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus
Anmälan:www.founu.se/anmalan12december senast 3 december 2018.