Dagverksamhet för personer med demenssjukdom - PRIO 1!, 2018-06-18

InbjudanWorkshop #2 för dig som vill vara med och utveckla innehållet i dagverksamhet för personer med demenssjukdom! Dagen tema är "Personcentrerad vård och omsorg på dagverksamheten".

I första hand vänder sig workshopen till aktörer i nordvästra Stockholm, men även andra intresserade är mycket välkomna att delta. Det går bra att ansluta även om du inte deltog vid första träffen i maj.

Ladda ner inbjudan genom att klicka här eller på bilden här intill.

Datum: 18 juni 2018, 13.30 – 16.30
Plats: Silviahemmet, Drottningholm, Lovö, Ekerö kommun
Övrigt: Anmälan görs på www.founu.se/anmalan18juni senast 13 juni.