FoU Välfärds konferens 2018, 2018-10-18

InbjudanFoU i Sörmland bjuder in till FoU Välfärds konferens 2018. Årets tema är delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt. Varmt välkommen till FoU Välfärds konferens 2018 i Eskilstuna!

Läs mer på www.fou.sormland.se/fou-valfards-konferens

Datum: 18-20 september 2018
Plats:
Elite hotell, Eskilstuna