Workshop om införande av Lusen, 2018-05-31

FOU nu har i uppdrag att stödja kommunerna i nordvästra Stockholm vid införandet av LUSen, utifrån den äldre personen. Den 31 maj anordnar vi en workshop riktad till Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Läs mer om FOU nu:s arbete med LUSen på Stöd vid införande av LUSen i nordvästra länet

Datum: 31 maj 2018
Plats: Aulan, Löwenströmska sjukhuset
Anmälan: Via www.founu.se/lusen31maj