PKC-dagen 2018, 2018-10-10

PKC-dagen 2018

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län arrangerar PKC-dagen 2018 – en heldag med föreläsningar relaterade till palliativ vård. Årets tema är "Palliativ vård – oavsett diagnos". Ser palliativ vård likadan ut vid olika diagnoser eller behövs särskild kompetens beroende på diagnos? Sjukdomar som kommer att tas upp är t.ex. hjärtsvikt, demens, KOL och multisjuklighet. Andra ämnen som tas upp och som berör många är nutrition och teamarbete.

Läs mer och anmäl dig på pkc.sll.se/pkc-dagen

Datum: 10 oktober 2018, 09.00–16.30
Plats: Stockholm City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm