VFU-konferens 2017, 2017-10-19

VFU-konferens 2017

Svensk sjuksköterskeförening bjuder tillsammans med Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet in till den årliga konferensen kring utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen i högskolans vårdutbildningar.

FOU nu kommer medverka och presentera AKA-plattformen och tala om pedagogisk samverkan vid 12 geriatriska kliniker i Stockholms län.

Läs mer om konferensen på swenurse.se

Datum: 19-20 oktober 2017
Plats: City Conference Centre, Stockholm