Frukostseminarium om Trygg Hemgång, 2017-06-16

Ladda ner inbjudanVälkommen till ett frukostseminarium om konceptet Trygg Hemgång. Under seminariet fokuserar
vi på lärdomar från planering och tidig etablering av konceptet – vilka framsteg har gjorts, vilka har utmaningarna varit och vad har underlättat etableringen? Seminariet arrangeras av FOU nu tillsammans med Järfälla kommun.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner en mer utförlig inbjudan.

Datum: 16 juni 2017, 08:30 – 09:30
Plats: FOU nu, plan 3, Birgittavägen 2 A, Järfälla
Övrigt: Anmälan kan göras på www.founu.se/anmalan16juni senast 14 juni.