Förebyggande verksamhet för äldre, 2017-06-19

InbjudanVälkommen till en eftermiddag om förebyggande verksamhet för äldre! Hur kan vi tillsammans bidra till ett effektivt förebyggande arbete för äldre? Seminariet riktar sig till politiker, beställare/förvaltningsledning, biståndshandläggare, förebyggande/öppna verksamheter, äldremottagningar, primärvårdsrehab och andra intresserade.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner en mer utförlig inbjudan.

Datum: 19 juni 2017, 13:30 – 16:30
Plats: FOU nu, plan 3, Birgittavägen 2 A, Järfälla
Övrigt: Anmälan kan göras på www.founu.se/anmalan19juni senast 12 juni.