Nätverk för hälsosamt åldrande, 2009-10-01

2009-10-01

Karolinska Institutets Folkhälsoakademi inbjuder dig som arbetar med folkhälsa inom Stockholms län till tematräff för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.

Tid: Torsdag den 1 oktober klockan 9.00-12.00
plats: Träffpunkt folkhälsa, Västgötagatan 2, gå via receptionen plan 3

Läs inbjudan här!