Anpassningar och följsamhet: Workshop 2, 2020-11-18

Ladda ner inbjudanSka ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er? Välkommen att delta i två digitala workshops där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. Vi välkomnar verksamheter från hela Stockholm och från alla socialtjänstens områden.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. I dessa digitala workshops får ni tillsammans med anställda på FoU:er och forskare från Karolinska Institutet hjälp att på ett strukturerat sätt får reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt hos just er.

Ladda ner och läs mer i inbjudan här, eller genom att klicka på bilden här intill.

Tid: 18 november 2020, kl. 13:00–16:00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Se projektbeskrivning
OBS: Det här är workshop 2 av 2. Det är viktigt att samma personer deltar vid båda tillfällena.