Samverkan kring funktionshinderfrågor i länet – hösten 2020

Planerad konferens den 15 maj med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län skjuts på framtiden.

I ställer planerar vi tillsammans med samarbetspartners en digital informationsträff om pågående arbeten i länet rörande FoU och funktionshinderfrågor.

Vi återkommer med datum och agenda inom kort!