Erfarenhetsutbyte för biståndshandläggare som arbetar med hemgång efter sjukhusvistelse, 26/3 & 24/4 2020

InbjudanFOU nu bjuder in till erfarenhetsutbyte för biståndshandläggare som arbetar med hemgång efter sjukhusvistelse.

    • Vilka utmaningar möter handläggarna i samband med LUSen?
    • Hur har kommunerna löst sitt uppdrag nu när det är färre fristdagar mm?
    • Vilka frågor skulle vara värdefullt att utbyta tips och erfarenhet om?

Vi avslutar med att ha ett skypemöte med er chefer för att stämma av hur det gått och ev nästa steg.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner inbjudan för ytterligare information och intresseanmälan.

Tid: Träff 1: 26 mars kl. 13.30–16.00
Tid: Träff 2: 24 april kl. 13.30–15.00

OBS: På grund av utbrottet av COVID-19 utgår det fysiska mötet 26/3. Mer info kommer via mejl.

Plats: FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3
Anmälan: Senast den 28/2 på www.founu.se/bistandshandlaggare-1