Social Innovation Summit 2019, 2019-11-12

Social Innovation Summit är Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Årets tema SOCIETY/IMPACT/YOU handlar om att knyta ihop säcken – att kraftsamla, mobilisera och agera. Från individ till organisation. Från organisation till samhälle. Lokalt, nationellt och globalt. I år är FOU nu representerade på plats.

Social Innovation Summit arrangeras av Mötesplats Social Innovation (MSI) i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad.

Datum: 12–13 november 2019
Plats: Slagthuset MMX, Malmö
Övrigt: Läs mer på sisummit.se