Kalendarium

Workshop om LUSen – Löwet-geriatriken, 2019-12-05

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik.

Mer information kommer.

Datum: 5 december 2019
Plats: Löwet-geriatriken
Anmälan: Mer information och anmälningsinformation kommer

Workshop om LUSen – Jakobsbergsgeriatriken, 2019-12-03

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik.

Mer information kommer.

Datum: 18 september 2019
Plats: Jakobsbergsgeriatriken
Anmälan: Mer information och anmälningsinformation kommer

Workshop om trygg hemgång, 2019-11-27

InbjudanStockholms äldre-FoU:er bjuder in till en workshop om trygg hemgång!

I Stockholms län pågår på flera håll utveckling av insatser för att trygga hemgången från sjukhus för sköra äldre. Tre av länets FoU:er, Äldrecentrum, Nestor och FoU nu, har studerat dessa insatser på olika sätt genom att titta på effekterna för de äldre, hur kommuner har organiserat sina verksamheter och hur implementeringen gått till. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och skapa möjlighet till kunskapsbyte inom länet genom en workshop på temat trygg hemgång och tryggt mottagande. Medarrangörer är även FoU Nordost.

Boka in detta i kalendern redan nu!

Ladda ner inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 27 november 2019
Övrigt: Plats och anmälningsinformation kommer...

Workshop om LUSen – Löwet-geriatriken, 2019-09-25

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik. Fokus kommer ligga på hur arbetsprocesserna kan ha den enskilde äldre i centrum. Vi kommer bland annat fokusera på den enskildes delaktighet och information till den enskilde och anhöriga. Syftet med workshopen är att tillsammans lära och stimulera till fortsatt arbete som säkerställer att den enskilde är i centrum.

Datum: 25 september 2019
Plats: Löwet-geriatriken
Anmälan: Mer information och anmälningsinformation kommer

Workshop om LUSen – Jakobsbergsgeriatriken, 2019-09-18

En fortsatt workshop om LUSen, för kommun, husläkarmottagning, rehab, samt geriatrik. Fokus kommer ligga på hur arbetsprocesserna kan ha den enskilde äldre i centrum. Vi kommer bland annat fokusera på den enskildes delaktighet och information till den enskilde och anhöriga. Syftet med workshopen är att tillsammans lära och stimulera till fortsatt arbete som säkerställer att den enskilde är i centrum.

Datum: 18 september 2019
Plats: Jakobsbergsgeriatriken
Anmälan: Mer information och anmälningsinformation kommer

WS: Vässad samverkan om LUSen, 2019-06-10

Inbjudani Sigtuna och Sollentuna

Workshopen riktar sig till chefer och personal som arbetar med samverkan vid utskrivning inom husläkarmottagningar, rehab-enheter, geriatrik och kommuner.

Inledningsvis träffas de som dagligen arbetar med LUSen för att diskutera utmaningar och möjligheter. Mötet avslutas med att chefer ansluter för en gemensam diskussion om vad som behöver förändras.

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 10 juni 2019
Plats: Löwenströmska sjukhuset, Löwenströms väg 1, Aulan
Anmälan:www.founu.se/anmalan10juni

WS: Vässad samverkan om LUSen, 2019-06-03

Inbjudani Järfälla, Upplands-Bro och Sundbyberg

Workshopen riktar sig till chefer och personal som arbetar med samverkan vid utskrivning inom husläkarmottagningar, rehab-enheter, geriatrik och kommuner.

Inledningsvis träffas de som dagligen arbetar med LUSen för att diskutera utmaningar och möjligheter. Mötet avslutas med att chefer ansluter för en gemensam diskussion om vad som behöver förändras.

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 3 juni 2019
Plats: Jakobsbergsgeriatriken, lokal Nebo
Anmälan:www.founu.se/anmalan3juni

Internationella seniorkampen 2019, 2019-05-20

Första internationella seniorkampen anordnas på initiativ av förebyggande enheten för äldre i Upplands-Bro kommun för första gången 2019! Intresset för att tävla i seniorkampen är stort och vi är speciellt glada över våra internationella vänner från Danmark, Norge och Tyskland som är med och deltar.

Seniorkampen riktar sig till dig som är 65 år eller äldre. All fysisk aktivitet är tillåtet, där deltagare utövar fysisk aktivitet för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat enligt etiska regler. Räkna ihop alla tränade minuter för hela ditt registrerade lag under tävlingsperioden och dela med antalet registrerade deltagare i laget. Det här är ditt lags resultat!

Läs mer på www.upplands-bro.se/stod--omsorg/aldre/internationella-seniorkampen-2019.html

Datum: Tävlingen pågår mellan 20 maj och 20 augusti
Anmälan: Senast 20 maj 2019

Södertälje Science Week, 2019-01-30

Södertälje Science WeekSödertälje Science Week anordnar högaktuella och intressanta seminarier inom vårdområdet, den 30 januari till 2 februari 2019. FOU nu:s Charlotte Klinga är en av talarna. Hon kommer presentera resultaten från sin avhandling som handlar om utmaningar med sektorsövergripande samverkan.

Ladda ner programmet specifikt för vårdområdet genom att klicka här, eller besök sscp.se/scienceweek/ för hela programmet.

Datum: 30 januari – 2 februari 2019
Plats: Södertälje Science Park

Årlig konferens Självständighetens labyrint, 2018-12-12

Dialogkonferens: Bilder av ökad självständighet – och vägen dit...

InbjudanNästa årliga dialogkonferens utifrån skriften "Självständighetens labyrint" och dess studiematerial hålls den 12 december 2018 på FOU nu. Dagordningen är som följer:

 • Hur har skriften och studiematerialet varit ett stöd i verksamheten? Uppföljning av studiematerialet till skriften "Självständighetens labyrint" presenteras. Lyssna till några exempel på hur materialet använts i utvecklingsarbete.
 • Vad säger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om självständighet och vad betyder det för vårt arbete? Hur kan vi veta att vi är på rätt väg? Hur kan vi mäta om vi når ökad självständighet? Brukarundersökningar, Öppna jämförelser och nytt spännande projekt 2019.
 • Öppen scen för spridning av erfarenheter och tankar från lokalt arbete. Välkommen att bidra!

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 12 december 2018, 09.00–15.00
Plats: FOU nu, plan 3, Jakobsbergs sjukhus
Anmälan:www.founu.se/anmalan12december senast 3 december 2018.

Disputation om inflytande i vardagen för personer på vård- och omsorgsboenden, 2018-11-30

Margarita Mondaca Arriagada, doktorand vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet, disputerar den 30 november med en avhandling med titeln "It's my party - Opportunities for older adults to influence everyday activities in a nursing home setting".

Datum: 30 november 2018, 09.30
Plats: Hörsal H3 blå, Alfred Nobels Allé 23
Övrigt: Läs mer på ki.se/nvs/kalender/disputation-margarita-mondaca-arriagada

Workshop: LUSen efter övergången, 2018-11-29

Inbjudan Avstämning om LUSen i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Hur fungerar samverkan kring det nya arbetssättet?

Snart, den 14 november, införs det nya arbetssättet för utskrivning från sjukhus i Stockholms län. Vi har sedan tidigare bokat in detta datum för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra i er egen situation, vässa er lokala samverkan i kommunen och bidra med synpunkter till utvecklingsarbetet i länet. Vi kommer, liksom tidigare tillfällen, arbeta både gemensamt och kommunvis.

 • Hur fungerar det nya arbetssättet?
 • Några oklarheter?
 • Nästa steg i lokala samverkan

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 29 november 2018, 12.30 – 16.00
Plats: Aulan, Löwenströmska sjukhuset
Anmälan: Senast 23/11 på www.founu.se/anmalan29november

Workshop: LUSen efter övergången, 2018-11-22

Inbjudan Avstämning om LUSen i Järfälla, Solna, Upplands-Bro och Sundbyberg! Hur fungerar samverkan kring det nya arbetssättet?

Snart, den 14 november, införs det nya arbetssättet för utskrivning från sjukhus i Stockholms län. Vi har sedan tidigare bokat in detta datum för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra i er egen situation, vässa er lokala samverkan i kommunen och bidra med synpunkter till utvecklingsarbetet i länet. Vi kommer, liksom tidigare tillfällen, arbeta både gemensamt och kommunvis.

 • Hur fungerar det nya arbetssättet?
 • Några oklarheter?
 • Nästa steg i lokala samverkan

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 22 november 2018, 12.30 – 16.00
Plats: Jakobsbergs sjukhus
Anmälan: Senast 16/11 på www.founu.se/anmalan22november

Hur kan man följa upp trygg och säker hemgång? 2018-11-20

InbjudanSeminarium med sopplunch: Hur kan man följa upp trygg och säker hemgång? Vad kan mätas, vad är värdefullt att mäta, hur kan detta mätas?

Är du intresserad av hur man kan följa upp och lära av trygg och säker hemgång? Välkomna på seminarium där vi tillsammans med forskare kring sammanhållen vård och omsorg resonerar och inspirerar! Detta blir en första träff där vi inventerar området. Nästa steg tar vi i jan/feb 2019. Seminariet hålls av FOU nu i samarbete med två forskare på Karolinska Institutet, Maria Flink och Charlotte Klinga. Båda forskar inom kring frågor som rör vårdövergångar och sammanhållen vård och omsorg.

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Tid: Tisdag 20 november 2018, kl. 12.30–14.30
Plats: FOU nu, Birgittavägen 2 A, Jakobsberg
Övrigt: Vi bjuder på sopplunch

Lärande utvärdering kring Trygg hemgång, 2018-10-31

Ladda ner inbjudanInbjudan till sista tillfället för lärande utvärdering kring Trygg hemgång i Järfälla

Denna workshop är för dig som ger vård, omsorg eller stöd till äldre som känner oro inför hemgång från sjukhus eller korttidsboende. Kom och bidra till gemensamt lärande. Detta är det fjärde och sista tillfället vi samlas kring trygg hemgång i Järfälla för gemensamt lärande. Kom och möt ”vårdgrannar” för att tillsammans få en bättre bild av effekterna av insatsen och vad vi kan lära av projektet. Du är välkommen att delta även om du inte deltagit tidigare.

Vi går igenom:

 • Vad kan vi lära av satsningen Trygg hemgång?
 • Vad minskar de äldres och anhörigas oro för hemgång efter sjukhusvistelse?
 • Vad kan vi ta med oss inför nya arbetssätt i samband med LUSén?

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 31 oktober 2018, 13.30–15.30
Plats: FOU nu, Birgittavägen 2A, Jakobsbergs sjukhus plan 3, Järfälla
Anmälan: Till Elisabeth Lauritzen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagverksamhet demens träff nr 4, 2018-10-22

InbjudanVälkommen till workshop #4 för dig som vill vara med och utveckla innehållet i dagverksamheten för personer med demenssjukdom! Dagens tema är "Kulturella aktiviteter och samverkan med andra aktörer".

Vi är på Kvistaberg, ett kulturhus där dagverksamheten ingår. Vi kommer också träffa Nätverket för kultur och äldre i Stockholms län. Följande punkter kommer gås igenom:

 • Varför ha kulturella aktiviteter för personer med demenssjukdom?
 • Hur arbetar Upplands-Bro med kulturella aktiviteter för personer med demens?
 • Vad kan samarbete med andra aktörer ( tex kultur o förskola) ge?
 • Vilka samarbetsparter finns när det gäller kulturella aktiviteter?
 • Vad kan man göra för att komma igång och hitta nya roliga aktiviteter?
 • Nästa steg

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: 22 oktober 2018, kl 13.30–16.30
Plats: Kvistaberg (ladda ner vägbeskrivning här)
Anmälan:www.founu.se/anmalan22oktober

SIP-fördjupningsträff, 2018-10-18

Vårdcentralens nya uppdrag och roll från den 14 nov 2018: RUSTA OSS FÖR BRA OCH EFFEKTIVA SIP-MÖTEN

InbjudanTill dig som är chef på vårdcentral i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby och dig som kommer att bli fast vårdkontakt med ansvar för SIP (för äldre patienter).

Vi har i september 2018 haft fördjupningsträffar gällande SIP för vårdcentraler som deltagarna uppskattade. Därför vill vi erbjuda ytterligare ett tillfälle för fördjupning för de som tidigare inte haft möjlighet att delta.

 • Vad är ett SIP-möte?
 • Vad krävs av mig som kallar till mötet?
 • Vad innebär inledande SIP på sjukhus?
 • Hur kan ett SIP-möte gå till?
 • Hur blir SIP-mötet bra för alla inblandade?

Läs mer i inbjudan här eller genom att klicka på bilden här intill.

Datum: Torsdag 18 oktober 2018, 12.30 – 15.30
Anmälan: Senast 15/10 på www.founu.se/anmalan18oktober
Kontakt: För mer information kontakta Azita Mohammadzadeh, Hallonbergens Vårdcentral/FOU nu, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FoU Välfärds konferens 2018, 2018-10-18

InbjudanFoU i Sörmland bjuder in till FoU Välfärds konferens 2018. Årets tema är delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt. Varmt välkommen till FoU Välfärds konferens 2018 i Eskilstuna!

Läs mer på www.fou.sormland.se/fou-valfards-konferens

Datum: 18-20 september 2018
Plats:
Elite hotell, Eskilstuna

PKC-dagen 2018, 2018-10-10

PKC-dagen 2018

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län arrangerar PKC-dagen 2018 – en heldag med föreläsningar relaterade till palliativ vård. Årets tema är "Palliativ vård – oavsett diagnos". Ser palliativ vård likadan ut vid olika diagnoser eller behövs särskild kompetens beroende på diagnos? Sjukdomar som kommer att tas upp är t.ex. hjärtsvikt, demens, KOL och multisjuklighet. Andra ämnen som tas upp och som berör många är nutrition och teamarbete.

Läs mer och anmäl dig på pkc.sll.se/pkc-dagen

Datum: 10 oktober 2018, 09.00–16.30
Plats: Stockholm City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Försvar av avhandling om sammanhållen vård och omsorg, 2018-10-04

FOU nu:s Charlotte Klinga försvarar sin avhandling om sammanhållen vård och omsorg med titeln ”The only constant is change – Exploring the evolvement of health and social care integration”.

Datum: 5 oktober 2018, kl 09.00
Plats: Inghesalen, Widerströmska huset, KI Solna
Övrigt: För mer information kontakta Charlotte Klinga på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.